26 nov 2017: Eeuwigheidszondag

eeuwigheidszondag

Zondag 26 november 2017 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de kalender van feesten en bijzondere dagen in de christelijke kerk. Die laatste zondag draagt ook wel de naam ‘eeuwigheidszondag’. Dat is niet echt een kerkelijk feest, maar wel een goed moment om stil te staan bij de vergankelijkheid van het leven.

Op eeuwigheidszondag herdenken we de overledenen, in het bijzonder degenen uit ons midden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd, en er wordt in de dienst een kaarsje aangestoken als teken dat we ons blijvend met hen verbonden voelen. Het licht roept het licht van Pasen in herinnering: het licht van de opstanding van Christus. Eeuwigheidszondag is daarmee geen afsluiting, geen terugkijken, maar juist vooruit zien naar een tijd die nog komen gaat. Want dat is wat christenen in alle eeuwen telkens hebben doorgegeven. Er is licht aan het einde van de rit.

De dienst begint zoals gebruikelijk om 10:30 uur, in de Lutherse kerk in Haarlem. Voorganger is dominee Sietse van Kammen.

3/2: Gezamenlijke viering voor Kenia

Koffiemorgen Kenia op zondag 3 februari

Houdt hem vrij en kom met vrienden en vriendinnen. De ZWO-groep zet zich al een aantal jaren in om geld te in te zamelen voor onze partnerkerk in Kenia: de African Divine Church. Een van de acties is elk jaar in februari op de zondag van het Werelddiaconaat. Dan is er in de kerkdienst altijd aandacht voor de stand van zaken in Kenia, en wordt aansluitend een koffiemorgen gehouden. De zondag van het Werelddiaconaat valt dit jaar op 3 februari. Een keer per jaar betaalt u dan voor uw kopje koffie en kunt u er een lekker taartje bij kopen. Daarna is er een glaasje wijn of sap te koop met een hartig hapje. Ondertussen kunt u snuffelen tussen de boeken en cd’s, waarvan de opbrengst ook naar de African Divine Church in Kenia gaat.

Al het geld dat we ophalen gaat rechtstreeks naar het ZWO project Kenia. In de afgelopen jaren hebben we rond de duizend euro opgehaald, dit geld is hard nodig. Daarom rekenen we ook dit jaar weer op uw komst.

Hoe gaan we nu geld verdienen?

De koffie is op deze dag niet gratis en ook voor de taart; de drankjes en de andere hapjes zult u mogen betalen. U kunt op die zondag een knipkaart  aanschaffen voor €5.00. Met deze knipkaart kunt u al het heerlijks kopen. U kunt er ook een taartje voor kopen, of een glaasje wijn. Bijvoorbeeld de prijs voor een kopje koffie zal op deze zondag €1.00 zijn. Met 1 knipkaart kunt u dus voor u zelf en 5 anderen een heerlijk kopje koffie aanschaffen.

De vraag is:  waar komen de taart en de lekkere hapjes vandaan?

Ook hier willen we een beroep op u doen. We willen u vragen iets voor ons te bakken (zo mogelijk kant en klaar te kopen), hartig of zoet. Als velen van ons wat lekkers maken dan krijgen we een grote opbrengst en gaat iedereen voldaan en gevoed weer naar huis. Ik denk dat je voor €5.00 heerlijk koffie hebt gedronken en geluncht, daarnaast komt het geld dat je betaald hebt volledig ten goede aan Kenia. Dat moet een goed zondagsgevoel geven. Voor de koffie en de drankjes wordt gezorgd.

Nieuw: de Appel-Hartige Taart Trofee

Wie bakt dit jaar het lekkerste hapje? Het kan een zoet hapje zijn. De appeltaart is absoluut favoriet of een hartig hapje (Spinazietaart). Een deskundige jury zal een eerlijk oordeel vellen. Ga aan de slag en bak zoete en hartige zaken. Verzin originele recepten, bijvoorbeeld kaasstengels of lekker bakjes salade.

Wilt u een muzikaal intermezzo als bijdrage leveren?

Graag van tevoren aangeven, zodat we een goede plaats voor u kunnen regelen. We hopen u allen en mogelijk ook uw gasten, te zien op zondag 3 februari 2013. Als u vragen heeft of u wilt zich opgeven voor een leuk muzikaal intermezzo kunt u bij mij terecht.

Meta van Schaik                                   

tel: 023 531 67 58  

vanschaik@luthersekerkhaarlem.nl

 

 

Agapèviering 4 november 2012

De jaarlijkse Agapèviering vindt dit jaar plaats op zondag 4 november, om 10:30 uur in de Lutherse Kerk Haarlem. Zoals ieder jaar wordt het een bijzondere dienst, waarin we de viering combineren met een gezamenlijk ontbijt. Aanmelden is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld in verband met de inkopen.

Gasten: Lutherse diaconie Amsterdam

Tijdens de Agapèviering willen we elk jaar stilstaan bij een diaconaal initiatief. Dit jaar komt de Lutherse diaconie uit Amsterdam vertellen over de diaconale projecten die in de hoofdstad lopen. Zeer interessant en een absolute aanrader. Bovendien zijn de Amsterdamse en onze diaconie sinds kort officieel met elkaar verenigd, en dus gaat het ook een beetje om ‘onze’ projecten. We hopen op een hoge opkomst! Kijk hier vast eens voor een overzicht van de Amsterdamse inzet.

Achtergrond van de Agapèviering

Agapè betekent liefde. In vroegchristelijke kringen was het ook een aanduiding voor een liefdemaal. Broeders en zusters van alle leeftijden, rangen en standen konden elkaar ontmoeten rond zelf gebakken brood, zelf geperste wijn en vruchten van het veld. Zo deelde men, begeleid door zang en gebed, van wat men had. En men gaf uiting aan het gebod van de Here Jezus, om de naaste lief te hebben. In tegenstelling tot de viering van het Heilig Avondmaal, waarbij alleen leden werden toegelaten die belijdenis van het geloof hadden gedaan, was bij de Agapè iedereen welkom.

Al in 2000 hebben we in onze gemeente deze traditie in een nieuw jasje gegoten. De viering kwam in de plaats van de Oogstdienst, waarin gemeenteleden mandjes met fruit meenamen voor zieke en oude gemeenteleden. Na de dienst werden die mandjes door de diakenen en vrijwilligers bij de mensen thuis bezorgd. Vanaf 2000 brengen we de mensen weer naar de kerk, voor een gezamenlijke ochtendmaaltijd met gebed, muziek, Bijbellezingen, en een korte overdenking. Iedereen is welkom.

De diaconie en koster zorgen voor organisatie en aankleding, en het is elk jaar weer een feest om met gemeenteleden en gasten aan te schuiven aan de ronde ontbijttafels.

Palmpasen in Haarlems Dagblad

Op zondag 1 april vierden we Palmpasen, de intocht van Jezus in Jeruzalem. Traditiegetrouw hielden de kinderen met versierde palmpasenstokken intocht in de kerk. Als ieder jaar was het weer een kleurrijk spektakel! Het Haarlems Dagblad had er ook hoogte van gekregen en stuurde een journalist en fotograaf voor een korte reportage in de krant van maandag. Op de website van het Haarlems Dagblad staat ook een kort bericht. Het bericht klopt bijna helemaal; alleen waren het niet de Remonstranten, maar de leden van de Protestantse Wijkgemeente Haarlem-Centrum die er ook bij waren.

» Lees hier het verslag in het Haarlems Dagblad.

Stille Week en Pasen in 2012

Elk jaar vieren christenen het paasfeest. Bij Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar het paasfeest staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een periode waarin christenen het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus gedenken. De zogeheten veertigdagentijd begon dit jaar op woensdag 9 maart. Er volgen dan vijf zondagen waarop de aankondiging van Jezus’ lijden en sterven centraal staat. De zesde zondag (1 april) heet Palmzondag of Palmpasen en markeert Jezus’ intocht in Jeruzalem en de laatste dagen voor zijn zijn sterven. Met Palmpasen start de laatste week voor het paasfeest, en die week wordt vaak de Stille Week of Goede Week genoemd. Daarin gedenken we dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen at, hoe hij werd verraden en uitgeleverd, werd veroordeeld, gekruisigd en begraven.

Zoals ieder jaar trekken we in de Stille Week weer samen op met andere kerken in Haarlem. Voel u vrij om, door de diepten van het alledaagse bestaan, mee te gaan naar het hoogtepunt van het christelijk geloof.

Meer weten over het paasfeest? Kijk eens op Waarom Pasen? of op The Passion.

Palmpasen en de Stille Week (1 – 7 april)

Tijdens de Stille Week worden er verschillende vieringen gehouden. Let goed op de locatie en aanvangstijd, want die variëren!

  • zondag 01-04-2012 | 10:30 uur | Lutherse Kerk Haarlem | Palmpasen

Zoals altijd spelen de kinderen in deze dienst, die we samen met PKN Haarlem-Centrum vieren, de hoofdrol met mooi versierde palmpaasstokken. De kinderen nemen hun eigen stok mee van huis, en zullen een mooie optocht door de kerk houden zodat iedereen kan meegenieten.

  • donderdag 05-04-2012 | 19:30 uur | Remonstrantse Kerk | Witte Donderdag

Viering waarin we het laatste avondmaal gedenken, de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen at. De viering vindt plaats in de Remonstrantse Kerk in de Wilhelminastraat, Haarlem.

  • vrijdag 06-04-2012 | 19:30 uur | Lutherse Kerk Haarlem | Goede Vrijdag

We zetten de viering van donderdag voort, maar gedenken op deze avond hoe Jezus werd gekruisigd en stierf. De viering draagt daardoor een ingetogen karakter. Naast het voorlezen van de lijdensgeschiedenis uit het Bijbelboek Marcus klinkt het Beklag Gods. De tekst van het Beklag Gods stamt vermoedelijk al uit de middeleeuwen. Jezus beklaagt zich in deze tekst over het feit dat zijn volk ondankbaar geweest zou zijn terwijl Hij het onder andere uit Egypte zou hebben geleid en het gevoed zou hebben met manna gedurende de 40-jarige tocht door de woestijn. Het koor antwoordt met een bede tot God.

De cantorij zingt onder andere het Popule meus van Tomas de Victoria. ‘Mijn volk wat heb ik u gedaan of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord Mij.’ Na de viering worden de bijbel, de antependia (altaarkleden) en de kaarsen weggedragen en verlaat men in stilte de kerk.

  • zaterdag 07-04-2012 | 10:30 – 16:00 uur | Open Kerk

Op Stille Zaterdag is de Lutherse Kerk in de Witte Herenstraat tussen 10:30 en 16:00 uur open voor iedereen die even een moment van rust of verstilling zoekt. Er staat koffie en thee klaar en er is gelegenheid om een praatje te maken. Tussen de middag is er een kopje soep. Er kan een kaarsje gebrand worden om uiting te geven aan vreugde of stil te staan bij een verdrietig moment in uw leven.

  • zaterdag 07-04-2012 | 22:00 uur | Oude Bavo (Oude Groenmarkt) | Stille Zaterdag (Paaswake)

Stille Zaterdag is de overgang tussen dood en leven, tussen kruisiging en opstanding. De viering die donderdag begon wordt op Stille Zaterdag afgesloten met de Paaswake in de Oude Bavo.

Pasen (8 april)

  • zondag 08-04-2012 | 10:30 uur | Lutherse Kerk Haarlem | Pasen

Op paasmorgen vieren we als vanouds het paasfeest in ons eigen kerkgebouw aan de Witte Herenstraat. De dienst start om 10:30 uur, maar wie om 9:15 uur komt kan aanschuiven bij het paasontbijt. Let op: vanwege het paasontbijt is er geen koffie na afloop!

 

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)