Nieuws uit de koepelgevangenis

Onze gemeente steunt al jaren het werk van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat.  De stichting die met een pastoraal medewerker en vrijwilligers aanwezig is in de koepelgevangenis van Haarlem. Veel gevangenen gaan daar door één van de moeilijkste periodes in hun leven.  Medemenselijkheid, aandacht, troost, bemoediging en op zaterdag kerkdiensten wordt hen geboden door onder andere de justitiepredikant, maar ook door de pastor  vrijwilligers van het DCG.

De afgelopen tijd is er nogal wat gebeurd bij het DCG.

Vertrek Ds. Anne Kooi

November vorig jaar heeft Anne Kooi het bestuur ingelicht dat zij een beroep in Brussel, België had aangenomen. Het was een jarenlange wens van Anne om een eigen gemeente te hebben. Toen de kans zich voordeed in Brussel heeft zij die met beide handen gepakt. Daarmee verloor het DCG haar zeer gewaardeerde directeur en predikant!

Dit was voor het bestuur aanleiding om eens kritisch naar de organisatie te kijken en om te oordelen of zij op de bestaande weg door wilde gaan, of dat het misschien goed zou zijn een aantal veranderingen door te voeren. Het is het laatste geworden. Het bestuur van het DCG heeft gekozen een aantal veranderingen door te voeren.

Verhuizing

Al sinds de oprichting is het DCG gehuisvest geweest  in een voormalig woonhuis in de Colensostraat in Haarlem-Noord. Op zich een prima onderkomen, maar het had wel een aantal nadelen.
Zo lag het nogal excentrisch ten opzichte van de koepel. Ook was het een vrij ‘eenzame’ locatie om vanuit te werken. Als gevolg hiervan werd het adres geheim gehouden. Het werd als onveilig beschouwd en ervaren dat ex-gedetineerden hier zomaar naar toe konden gaan, terwijl Anne Kooi daar alleen zat. Een bijkomend punt van zorg was dat het relatief vrij kostbare huisvesting was voor een kleine stichting als het DCG. Al met al voldoende reden voor het bestuur om naar andere huisvesting op zoek te gaan.

Sinds april van dit jaar huist het DCG in bij de diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem. Aangezien er meerdere gebruikers in het pand gehuisvest worden is het adres nu gewoon bekend en kunnen ex-gedetineerden langs bij het DCG. Daarnaast is het pand prima gelegen ten opzichte van station, centrum van Haarlem en de Koepel.

Nieuwe directeur: Helmine de Graaff

Naast deze verandering heeft het bestuur zichzelf ook de vraag gesteld of zij wederom een predikant in dienst wilde nemen, of dat een HBO opgeleide directeur/pastor ook goed zou passen binnen de doelstellingen van het DCG. Er is om diverse redenen voor de laatste optie gekozen. Een geschikte kandidaat is gevonden in de persoon van Helmine de Graaff. Zij is tot voor kort werkzaam geweest bij Youth for Christ, waar zij een leidinggevende positie had.

Sinds half april is Helmine enthousiast bij het DCG aan de slag gegaan.

Door haar komst lopen de werkzaamheden gewoon goed door en is de presentie van het DCG in de koepel gewaarborgd. Er is weer zorg voor alle gedetineerden die daar om vragen, de diensten op de zaterdagen worden gehouden en de gespreksgroepen komen weer op de vaste tijden bij elkaar. Door de enorme inzet van vrijwilligers en de justitiepredikant is alles gedurende de vier maanden na Annes vertrek toch goed doorgelopen.

Ook meedoen?

Het DCG is altijd nog op zoek naar vrijwilligers. Heeft u tijd over, wilt u zich inzetten voor uw gedetineerde medemens, laat het alstublieft weten. De taken zijn divers. Er zijn altijd vrijwilligers nodig bij de kerkdiensten op de zaterdagochtend, maar zo kunnen we ook heel goed hulp gebruiken voor administratieve ondersteuning, redactioneel werk voor de nieuwsbrief, noem maar op.

Heeft u interesse?  Heeft u vragen? Wilt u zich voor een taak aanmelden? Bel gewoon naar het DCG. Het nieuwe telefoonnummer van het DCG is 06-48 41 07 12. Mailen kan natuurlijk ook naar dcg.haarlem@antenna.nl

The Tax Collectors in concert!

De Tax Collectors, de band met een frisse sound, die liederen schrijven en zingen over het leven en God, waren een paar jaar geleden in onze kerk voor een schitterende avond. Check hier.

Nu houden zij een pre-release gig voor hun eerste CD. En jij kunt erbij zijn!

Kaarten (à € 5,- per stuk) worden verkocht aan de kassa van MuzyQ. Let op, het aantal plaatsen is beperkt. Wil je zeker weten dat je erbij bent, reserveer dan alvast je kaarten via het formulier op hun website. Ze leggen de kaarten dan bij aankomst voor je klaar. Tijdens het optreden kun je je inschrijven voor de eerste – exclusieve – exemplaren van de nieuwe CD.

Waar en wanneer?

  • Wanneer: 01.07.11 – 21:00
  • Waar: MuzyQ (Atlantisplein 1, Amsterdam)

Alvast een voorproefje? Luister dan hier maar naar. Een eigentijdse vertolking van deze Psalm:  Horn Of Victory

Kerstmissie: Haarlem groet Haarlem

Op zaterdag 18 december gaan bijna 20 Haarlemse kerken de binnenstad in om, onder de noemer ‘Kerstmissie 2010‘ allerlei kleine, serieuze of ludieke acties uit te voeren. Onze gemeente heeft ook een eigen actie op touw gezet. Met de actie ‘Haarlem groet Haarlem‘ gaan we voorbijgangers op straat uitnodigen om hun naam, een kerstgroet of wens te zetten op een aantal speciale ‘Haarlem groet Haarlem kerstkaarten’. De getekende kaarten worden in de week voor kerst verspreid onder mensen die bij de kerst nog al eens vergeten worden zoals zieken, gevangenen, ouderen, daklozen en verslaafden, kinderen in de opvang. Op de achterkant van de kaarten staat:

Als teken van onderlinge verbondenheid. Een kerstgroet van stadsgenoten.”

Het doel is om zo veel mogelijk getekende kaarten te kunnen verspreiden in Haarlem en aangrenzende gemeenten. Hoogstwaarschijnlijk komt het belangrijkste schrijfpunt op de Grote Markt te staan. De actie duurt van 14:00 uur tot 16:30 uur. Een aantal gemeenteleden staat met een stapel kaarten ook in de Oude Bavo.

Een speciale website met alle achtergrondinformatie is vanaf 3  december online en is te vinden op http://www.haarlemgroethaarlem.nl/ Voor de twitteraars, er is ook een twitteraccount: @hlmgroethlm.

Vrijwilligers

Hoewel inmiddels al aardig wat vrijwilligers zich gemeld hebben om mee te werken, kunnen we nog altijd extra handen en enthousiasme gebruiken voor op zaterdagmiddag én voor het rondbrengen van de kaarten in de week voor kerst. We gaan er een mooie actie van maken!

Afrikaviering (7 februari, 10:00uur)

Net als voorgaande jaren is er op zondag 7 februari (de zogeheten Zondag van het Werelddiaconaat) een bijzondere viering die in het teken staat van Afrika. De diaconie zal iets vertellen over het bezoek aan de African Divine Church in Kenia,  afgelopen herfst.

Wat gaat er gebeuren?

We starten met een ‘gewone’ kerkdienst, samen met PKN Haarlem-Centrum en de Werkgemeenschap. De dienst vindt plaats in de Nieuwe Kerk op het Nieuwekerksplein. Let op: de dienst start om 10:00 uur! We nodigen u uit om na de dienst lekker lang koffie te komen drinken met gebak, gevolgd door een drankje en een hapje. We hopen dat de ochtend opgeluisterd wordt met muziek gemaakt door gemeenteleden groot en klein.

Inzameling voor de ADC

We doen, als drie samenwerkende gemeenten, ons uiterste best om elk jaar 20.000 euro bij elkaar ‘te verdienen’ voor de projecten van de ADC. Op de Afrikamorgen is de koffie daarom niet gratis en ook voor de taart de drankjes en de andere hapjes zult u mogen betalen.

U kunt op die zondag een knipkaart kopen voor 5,00 euro. Daarmee kunt u al het heerlijks kopen. De prijs voor een kopje koffie is 50 cent. Met één knipkaart kunt u dus voor u zelf en negen anderen een heerlijk kopje koffie aanschaffen, of een aantal punten taart kopen.

Bak mee!

Waar komen de taart en de lekkere hapjes vandaan? Ook hier willen we een beroep op u doen. We willen u vragen iets voor ons te bakken (of kant en klaar te kopen), hartig of zoet. Als velen van ons wat lekkers maken dan krijgen we een grote opbrengst en gaat iedereen voldaan en gevoed weer naar huis.

Voor de koffie en de drankjes wordt gezorgd.

Speel mee!

De tweede vraag is waar komt de muziek vandaan? Misschien voelt u het een beetje aan komen. Ook hiervoor willen we u vragen. Indien u het leuk vindt om deze ochtend een klein optreden te verzorgen geef u dan op. Tijdens het optreden gaat de pet rond voor het goede doel.

We hopen u allen en mogelijk ook u als gast, te zien op zondag 7 februari.

Opgeven kan bij de leden van de ZWO-groep: Meta van Schaik (vanschaik[at]luthersekerkhaarlem.nl) of Casper van Boltaringen (vanboltaringen[at]luthersekerkhaarlem.nl)

Meer weten over de ADC?

Lees hier al onze blogposts over de African Divine Church.

Gebedsdag & Week van Gebed

‘Jij bent mijn getuige’. Dat is het thema van de Nationale Gebedsdag 2010, die op zaterdag 16 januari wordt georganiseerd in 12 Nederlandse steden. Net als vorig jaar is het thema gekozen door de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken. Het is de dertigste keer dat de dag wordt gehouden om biddend het nieuwe jaar in te gaan.

De Nationale Gebedsdag geeft het startschot voor de Week van Gebed (voor de eenheid van de christenen). Die start zondagmorgen met een oecumenische viering in de Rooms-Katholieke Bavo aan de Leidsevaart (aanvang 10:00 uur). ’s Avonds is er een Prayer Night voor jongeren in Shelter-Haarlem aan de Eksterlaan. Van 18 tot en met 22 januari wordt op iedere avond een gebedsbijeenkomst gehouden in een van de Haarlemse kerken. De Lutherse kerk verzorgt op dinsdag de bijeenkomst.

Gebedsdag. Wat is dat?

De Gebedsdag is voor iedereen, en voor alle kerken in de grote regio rond Haarlem. Op de dertigste verjaardag van de Nationale Gebedsdag gaan we het in Haarlem net even anders doen dan in vorige jaren. Het programma start ’s middags met een gebedssamenkomst, met een spreker, muziek en vier gebedsblokken, en wordt ’s avonds afgesloten met een Gebedsconcert, begeleid door een interkerkelijke Haarlemse band. Dat is een spannende nieuwe vorm voor de Nationale Gebedsdag, en wij mogen er in Haarlem mee pionieren. Bovendien willen we met het thema ook naar buiten, en kan – wie wil – deelnemen aan een gebedswandeling door Haarlem.

Tijdens het middagprogramma is er als vanouds ook een Kindergebedsdag. Gelijktijdig met het programma voor volwassenen, gaan de kinderen (van 6 – 12 jaar) in hun eigen ruimte aan de slag.

Waar?

De Nationale Gebedsdag vindt plaats in het gebouw van PG Immanuël, Medanstraat 32-34, 2022 PH Haarlem. Het middagprogramma en de Kindergebedsdag beginnen om 14:00 uur en duren tot 17:00 uur. Het Gebedsconcert start om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk 22:00 uur. Toegang is gratis. Er wordt tijdens de dag twee keer gecollecteerd.

Programma Week van Gebed

Tijdens de Week van Gebed zijn er elke avond interkerkelijke gebedssamenkomsten. Telkens is één gemeente gastheer, maar de bijeenkomsten zijn voor iedereen en hebben een interkerkelijk karakter. Dit is het programma:

Meer info?

Kijk op een van de onderstaande websites:

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)