A Luther quote to wake up

Op 5 april 2010 overleed Michael Spencer, beter bekend als de iMonk of de Internetmonk. Michael Spencer was jongerenwerker, pastor en docent binnen de Southern Baptist Convention, het grootste protestantse kerkgenootschap in de Verenigde Staten. Bekendheid verkreeg hij dankzij zijn weblog ‘Dispatches from the Post-Evangelical Wilderness‘ waar hij zijn visie op de hedendaagse evangelische stroming uitte. Daarbij wist hij regelmatig bruggen te slaan tussen verschillende kerkelijke stromingen.

Michael Spencer kwam op ons netvlies vanwege zijn voorliefde voor, en tegelijkertijd kritische blik op Luther. Hij was een meester in het opdiepen van Lutherquotes waarmee je talloze christenen (inclusief misschien onszelf) op de kast krijgt, maar altijd gepresenteerd vanuit de diepe geloofsovertuiging dat Gods genade zegeviert. Michael Spencer verloor het gevecht tegen kanker en stierf op 53-jarige leeftijd. Als teken van verbondenheid publiceren we hieronder de originele (Engelstalige) post uit 2004, hergepubliceerd in 2009 en een doordenker.

A Luther quote to wake up the sleepers

“Whenever the devil harasses you, seek the company of men or drink more, or joke and talk nonsense, or do some other merry thing. Sometimes we must drink more, sport, recreate ourselves, and even sin a little to spite the devil, so that we leave him no place for troubling our consciences with trifles. We are conquered if we try too conscientiously not to sin at all. So when the devil says to you: do not drink, answer him: I will drink, and right freely, just because you tell me not to.”  -Martin Luther

Martin Luther is certainly my favorite person in church history. Time and again his grasp of the Gospel and unabashed honest humanity have come to my rescue. Luther has an ability to make the Gospel as outrageous as possible, and to chase the rats of legalism out of the attic before they make a nest.

The above quote is a good example. Luther recommending sin? Well…he doesn’t mean adultery or stealing. What Luther is talking about here is something C.S. Lewis talks about in Chapter 14 of The Screwtape Letters: the particular temptations that come to the person who is aware of his/her own righteousness. Even if it is an awareness of love, forgiveness or humility– all bring the possibility of self-centeredness and pride. But Lewis (and Luther) were especially aware of the spiritual dangers of trying to not sin. Yes…trying to not sin.

Since encouraging people to try and not sin is a major occupation of confused evangelicalism, Luther sounds strange. But it’s clear what he means: we can’t get caught in the trap of trying to generate our own righteousness, even in the name of obedience. Luther’s encouragement to sin just to spite the devil is his provocative way of suggesting a Christian TRUST CHRIST and have confidence in justification by faith. So much so, that instead of living in a state of perpetual self-examination, we live with the freedom to be less than perfect.

Isn’t sinning intentionally a really bad thing? A Christian’s attitude toward sin must be based on a thorough acceptance of the fact that our depravity isn’t going to be erased by efforts. Even our righteousness and obedience are thoroughly tainted with sin. Luther says we need to take the sting out of the devil’s condemnation with a willingness to be human, and rejoice that God loves us and Christ died for us.

Let Luther bother you a bit. Particularly if you are starting to get miserable in this Christian life, and wonder where the laughter and honesty are among Christians. We can find it again, but it comes with embracing justification by faith existentially, and not just as a doctrine.

Originele post staat hier, gepubliceerd door iMonk onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken licentie.

Charismatische kruistheologie

Thanks very much to Mockingbird for granting us permission to publish a Dutch translation of the original post by Todd. The original post can be found here.

Charismatische kruistheologie: Christoph Blumhardt

Het volgende is gebaseerd op het essay ‘Reformation pessimism or pietist personalism? The problem of the Holy Spirit in evangelical theology’ van Mockingbird blogger en conferentiespreker dr. Simeon Zahl, dat (zeer recent) is gepubliceerd in de bundel ‘New perspectives for evangelical theology‘.

Bij christenen, die het lukt om door de mist heen te kijken van het menselijk bestaan en zijn diepgewortelde verstrikkingen in zonde, bestaat er vaak een grote onzekerheid als het gaat om de Heilige Geest. De moderne theologie van de pinksterbeweging houdt het er op dat mensen de bewegingen van de Geest eenvoudig kunnen ontdekken in het dagelijks leven. Er wordt ons verteld dat de Geest aan het werk is als we de juiste dingen doen. Er wordt ons verteld dat de Geest ons, door bovennatuurlijke tekens, kan helpen bij het maken van keuzes in ons leven. Er wordt ons ook (vaak) verteld dat onze diepste verlangens zullen worden vervuld als we het God maar op de correcte manier vragen. En toch lijken zulke beloften, als ik naar mijn leven kijk en naar de wereld, veel te vaak leeg of lastig. Ik weet dat ik te gemakkelijk mijzelf kan misleiden. Ik weet hoe eenvoudig ik God haast kan verplichten om te zegenen wat ik, zondig, wil. Wat kan overkomen als Gods hand aan het werk is vaak mijn eigen onderbewuste doen en laten.

Helpt Luther om dit probleem op te lossen? Ja en nee. Het is Luthers overtuiging van de zondige ‘natuur’ van de mens die de nagemaakte vroomheid van spiritueel ‘enthousiasme’ doorziet. Luther stelt dat we Gods werk niet goed kunnen onderscheiden.

Voor Luther wordt God alleen maar gekend door de proclamatie van het Woord. Zoals Zahl zegt:

“Voor Luther (in zijn verhandeling Tegen de hemelse profeten en in de Smalkaldische Artikelen) is iedere aanspraak op ervaring van de Geest los van de directe instrumentaliteit van het ‘externe Woord’ (verbum externum) per definitie vals. Deze kijk op het Woord is aanzienlijk hoog. De activiteit van de Geest in de wereld is dusdanig volledig en direct aan de Bijbeltekst verbonden, dat het aan het magische rust. Luther zegt dat in de na-apostolische kerk de Geest nooit op een beslissende manier in het leven van iemand zal handelen, anders dan tijdens een preek of bij het ontvangen van de sacramenten. ‘Damascuservaringen’, bijvoorbeeld, komen niet meer voor – God heeft in plaats daarvan ervoor gekozen om alleen door de Bijbel te spreken.”

Toch komt dit op mij over als een sterk beperkte blik op Gods werk in mijn leven en in de wereld. Openbaring komt niet alleen voor van elf tot twaalf uur op zondagmorgen. Maar hoe kan God worden gekend zonder mijn eigen projecties van of op mijzelf te vinden?

Christoph Friedrich Blumhardt: een oplossing?

Blumhardt was zowel een charismatische gebedsgenezer als een toegewijd lutheraan. Zijn unieke combinatie van de twee theologische denkrichtingen wijzen naar een middenweg tussen charismatische theologie en lutheranisme, die aan de inzichten van beide recht doet zonder ten prooi te vallen aan hun tekortkomingen. Volgens Zahl:

“Het is Blumhardts perceptie dat hoewel God soms een gevoel van ‘vrede met God’ schenkt, en hoewel Hij met zijn mensen op een persoonlijke en leidende manier communiceert, Gods voornaamste manier om dat te doen, is via ‘negatieve’ ervaringen, waarin onze schuld en de werkelijke grenzen van onze veronderstelde autonomie duidelijk worden. Door deze ervaringen van de Geest, ‘sterven’ we keer op keer aan onszelf, op zo’n manier dat de weg wordt gebaand voor transformatie en nieuw leven. Blumhardts motto tijdens een van de belangrijkste fasen van zijn ontwikkeling was ‘sterf, zodat Jezus kan leven!'”

“Zulke ervaringen zijn minder vatbaar voor misleiding of voor je eigen karretje te spannen dan de ‘positieve’ persoonlijke ervaringen, omdat ze eerder regelrecht ingaan tegen onze wil en verlangens dan dat ze erop aansluiten. We zullen ze niet zo snel verzinnen, ze vervalsen in ons onderbewuste om een bepaalde geheime behoefte te bevredigen, omdat de Geest zowel tegen ons onbekende als bekende krachten werkt. Elke masochistische waardering van negativiteit wordt hier uitgesloten, omdat zulk masochisme feitelijk een verbloemde of indirecte ‘positieve’ ervaring zou zijn. (…) Een werkelijk ‘negatieve’ ervaring van de Geest gaat rechtstreeks tegen ons egoïsme in, ongeacht hoe subtiel dat egoïsme zich ook uit. Daarom is het tegenstreven van de wil, inclusief in het bijzonder de onderbewuste wil, een zeer behulpzame manier om te beschrijven wat er gebeurt als de Geest in deze rol actief is. Als een ervaring eenvoudig is in te passen in een comfortabele categorie of een controlepatroon, dan is het totaal niet ‘negatief’.”

“Waar we hier over spreken zou een ‘charismatische kruistheologie’ kunnen worden genoemd. ‘Positieve’ ervaringen van God, in vrede en blijdschap worden niet uitgesloten, maar worden wel behoedzaam bekeken. God is persoonlijk en liefdevol aanwezig in ons leven, maar eerst en vooral in onze duisternis en onze moeilijkheden, vanwege de mate van ons elementaire verzet tegen Hem, en vanwege de zelfgerichtheid die blijft bestaan (in welke mate dan ook) in het leven als christen. Als God ‘stil’ lijkt te zijn geworden in ons gebedsleven, bijvoorbeeld, dan levert het onbehagen en de angst die deze ervaring veroorzaakt een veel zekerder teken van goddelijke aanwezigheid – ‘weeën’ – dan welke directe en opbeurende leiding of geestvervoering dan ook.

De hoop die we hebben met zulke ervaringen, gegrondvest in de hoop die is verbonden aan de opstanding van Christus, is dat het ‘negatieve’ woord niet het laatste Woord is, en dat de God van Jezus Christus hier aan het werk is, door de Geest, voor ons bestwil, zowel in dit leven als in het leven dat komt.”

Simeon Zahls lezing bij de aankomende conferentie is getiteld ‘Experiencing the Spirit in failure and in love’

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)