Week van Gebed 2011: Trouw en toegewijd

In de week van 16 januari 2011 vindt de jaarlijkse Week van Gebed plaats. Het thema is ‘Trouw en Toegewijd’. Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2: 42 en verwoordt heel kernachtig de houding die de christelijke gemeenschap nastreeft. Gebed is niet alleen een ‘spirituele ervaring met God’, het is ook een kwestie van toewijding en volharding.

Programma in Haarlem

Rondom dit thema komen christenen in Nederland (en wereldwijd) samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Haarlem zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De gebedsbijeenkomsten starten telkens om 19.30 uur en duren ongeveer een uur. Dit is het programma:

Op zondag 22 januari is er bovendien een Oecumenische viering in de Basiliek St. Bavo aan de Leidsevaart (aanvang 10:00 uur).

De gebedsweek is een initiatief van de Evangelische Alliantie, een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties, samen met de Raad van Kerken. In Haarlem wordt de week gecoördineerd door Geloven in de Stad (GIDS Haarlem).

Adventmeditatie: De komst van Christus

De tijd van advent is de tijd van inkeer en voorbereiding op de komst van Christus. Deze tijd willen we door een drietal meditatieavonden een bijzondere invulling geven. Middeleeuwse kloosters kenden een uitgebreide traditie van christelijke meditatie die vandaag nagenoeg is verdwenen. Deze meditaties vormden een belangrijke basis voor de ontwikkeling en groei van het geloof van monniken en nonnen.

Wij hebben dit middeleeuws gebruik van mediteren op Bijbelteksten in afwisseling met gebed en zang, in een nieuw jasje gestoken. In korte bijeenkomsten van een half uur mediteren, zingen en bidden we aan de hand van bijbelteksten volgens een eenvoudig schema over bepaalde onderwerpen. Wij zingen liederen uit Taizé maar ook uit het Liedboek voor de Kerken en uit middeleeuwse gezangen. Wij zitten dan met elkaar achter het doophek in een kring, met kaarsjes in ons midden.

Kom gerust eens kijken! Iedereen is van harte welkom!

Waar en wanneer?

Plaats: Lutherse Kerk Haarlem

Tijd: donderdagavond van 20.00 – 20.30 uur

 • donderdag 2 december:  Hoop
 • donderdag 9 december:  Liefde
 • donderdag 16 december: Licht

Meer info?

Neem contact op met Ulrike Hascher-Burger

Meer christelijke meditatie en zang

Op twee donderdagavonden in de 40dagentijd werd een eeuwenoude en deels vergeten monnikentraditie nieuw leven ingeblazen. In Middeleeuwse kloosters was het heel gebruikelijk om te mediteren op Bijbelteksten, in afwisseling met gebed en zang. Tijdens een tweeluik over ‘overgave’ en ‘vrede’ hulden we die oude gebruiken in een nieuw jasje, in een tweetal samenkomsten op donderdagavond. Bij die ‘meditatie’ gaat het er om, de Bijbelteksten te doordenken en te doorleven in de stilte, waarin God ons tegemoet kan komen. Iets wat eigenlijk na elke preek wel een plek zou mogen hebben.

Maandelijkse bijeenkomsten

De twee bijeenkomsten smaken naar meer. Daarom hopen we de avonden een meer structurele plaats te geven, en één keer per maand te laten plaatsvinden (in principe de eerste donderdag van de maand). De eerstvolgende data zijn:

 • donderdag 6 mei, 20:00 uur, thema ‘vergeving’
 • donderdag 3 juni, 20:00 uur, thema ‘dankbaarheid’
 • donderdag 2 september, 20:00 uur, thema ‘nieuw begin’
 • donderdag 7 oktober, 20:00 uur
 • donderdag 4 november, 20:00 uur
 • donderdag 2 december, 20:00 uur

Update: Zondag voor de Vervolgde Kerk

Op zondag 30 mei is het de landelijke Zondag voor de Vervolgde Kerk. Dat is een jaarlijks initiatief van Open Doors. Onze gemeente doet dit jaar voor het eerst mee en al meteen op een bijzondere manier. Op 30 mei wordt er namelijk ook gedoopt, en het is dus feest! Dat maakt direct het contrast duidelijk met landen en gebieden waar dopen in het openbaar verboden is en zelfs levensgevaarlijk kan zijn.

Bij de verhalen van die vervolgde christenen willen we graag stilstaan tijdens de viering op 30 mei.

Waarom een Zondag voor de Vervolgde Kerk?

Meer dan 100 miljoen mensen in zo’n vijftig landen worden vervolgd of verdrukt omdat ze christen zijn. Zij leven onder voortdurende druk of dreiging. De Vervolgde Kerk is verbonden met de Kerk die wel in vrijheid haar geloof mag belijden, zoals de Kerk in Nederland. Daarom biedt Open Doors voor de 25ste keer alle kerken in Nederland en België diverse mogelijkheden om één zondag voor de boodschap van vervolgde christenen apart te zetten.

Achtergronden bij het initiatief zijn te vinden op de website van Open Doors. Lees ook eens de impressie terug van de Open Doors Avond van november 2008 in onze kerk.

Meedoen?

De invulling van de Zondag voor de Vervolgde Kerk ziet er bij ons zo uit:

9.30 – 09.50: Samen bidden rondom de paaskaars voor de vervolgde christenen.

10.30: Aanvang zondagse viering. Alle bezoekers van de dienst krijgen het Open Doors Magazine.

Tijdens de dienst:

 • Kinderlied ‘Stap voor stap’ dat refereert aan vervolgde kerk (Lied 443 uit de bundel Op Toonhoogte).
 • De preek gaat in op Fillipenzen 1:27-2:2 en Johannes 3:1-15. Er wordt gerefereerd aan de verhalen uit de map die Open Doors heeft opgesteld.
 • In de kinderkerk zullen we praten over wat het verschil is tussen gedoopt worden in een vrij land en voor de vervolgde christenen in sommige andere landen. Ook maken we een tekening voor de baby die vandaag gedoopt wordt en een tekening voor kinderen die vervolgd worden.
 • Na de dienst is er gelegenheid om bemoedigingskaarten te schrijven voor vervolgde christenen. De kaarten liggen klaar in de kerk.

Nacht van Gebed

Het is inmiddels goed gebruik dat aan de Zondag voor de Vervolgde Kerk een nacht van gebed voorafgaat. In Haarlem wordt die nacht gehouden aan de Parklaan 21, bij de Levend Woord Gemeente. De bijeenkomst vindt plaats in de nacht van 28 op 29 mei start om 22:00 uur en duurt tot 06:00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Christelijke meditatie en zang

De 40dagentijd is bij uitstek een periode voor inkeer, bezinning en gebed. In maart kunt u op twee donderdagavonden meedoen aan een eeuwenoude traditie van christelijke meditatie en zang. We beginnen in de met een tweeluik over ‘overgave’ en ‘vrede’, en als dat bevalt, dan komt er een vervolg in de adventstijd.

Christelijke meditatie?

Middeleeuwse kloosters kenden een uitgebreide traditie van christelijke meditatie die vandaag nagenoeg is verdwenen. Deze meditaties vormden een belangrijke basis voor de ontwikkeling en groei van het geloof van monniken en nonnen. Er werd gemediteerd op bepaalde onderwerpen. Bijbelteksten en andere toepasselijke teksten werden gelezen en met meditatie, zang en gebed afgewisseld. Doel van deze oefeningen was, het hart te openen en zo tot een intenser geloofsbeleving te komen. Daarom was het belangrijk om tijdens deze oefeningen ook zelf te zingen. Er werden eenvoudige en veelal bekende liederen gezongen, echter zonder de begeleiding van muziekinstrumenten.

Nieuw leven voor oude rijkdom

Vandaag kennen wij meditatie vooral door oosterse geloofstradities. We weten niet meer dat de middeleeuwen een rijke christelijke traditie van meditatie kenden. Graag zou ik deze traditie, waarnaar ik als musicologe al sinds een aantal jaren onderzoek verricht, in onze kerk nieuw leven willen inblazen. Daarbij maak ik gebruik van zowel middeleeuwse als hedendaagse technieken.

Wat gaat er gebeuren?

We zullen met elkaar in een kring zitten (op kussens en/of stoelen) en volgens een eenvoudig schema over een onderwerp met elkaar zingen, bidden en mediteren. Per keer zal het ongeveer een half uur duren. Brengt u aub uw eigen kaarsje in een glaasje mee! Kom gerust een keer kijken, neem iemand mee! U bent van harte welkom!

Waar en wanneer?

 • Donderdag 18 maart, 20:00 uur, Lutherse Kerk Haarlem, Witte Herenstraat 22. Thema: Overgave
 • Donderdag 25 maart, 20:00 uur, Lutherse Kerk Haarlem, Witte Herenstraat 22. Thema: Vrede

Meer info?

Mail naar u.hascher@musicadevota.com

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)