Workshop Lectio Divina: 25/4

Veel christenen willen graag de Bijbel lezen, maar vinden het moeilijk om daar een goede vorm voor te vinden. Nu kent de christelijke traditie een al eeuwenoude vorm van Bijbel lezen die heel behulpzaam is om op een persoonlijke manier met de Bijbel om te gaan. Het gaat om de zogenaamde Lectio Divina. Letterlijk betekent dat: goddelijke lezing. Dat is een geestelijke manier van Bijbellezen die erop gericht is dat je leven er zo door gevormd wordt dat je meer op Christus gaat lijken.

De Lectio Divina komt in beperkte vorm voor in de maandelijkse avonden voor christelijke meditatie, die sinds enkele jaren in onze kerk worden gehouden op de laatste donderdag van de maand. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij een eeuwenoude kloostertraditie waarin meditatieve stilte, het lezen van Bijbelteksten en gebed op een bijzondere manier samenkomen. Voor liefhebbers wordt in een van onze buurkerken, de Fonteinkerk, aan de Schoterweg 14 in Haarlem, een workshop gegeven over de Lectio Divina.

Workshop op 25 april

Predikant Jos Douma houdt zich al jarenlang bezig met de theorie en praktijk van de Lectio Divina. Hij geeft ook regelmatig workshops om mensen te helpen de Lectio Divina te leren kennen en beoefenen. In het Handboek voor christelijke meditatie schreef hij ook het hoofdstuk over de Lectio Divina. Zelf publiceerde hij een boek over het thema van meditatief Bijbellezen: Als uw woorden opengaan. Mediterend Bijbellezen.

Op woensdagavond 25 april is er van 20.00 tot 21.45 uur een workshop Lectio Divina in de Fonteinkerk in Haarlem. Tijdens de workshop wordt een inleiding gegeven over de de theorie van de Lectio Divina, maar wordt er vooral ook praktische geoefend!

Deelname kost 5 euro (leesmateriaal, handouts, koffie/thee en naborrelen; ter plekke te voldoen). Iedereen is welkom. Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. Opgave vooraf is daarom nodig.

Aanmelden

Aanmelden kan via een mailtje: josdouma@fonteinkerkhaarlem.nl of telefonisch: 023-5259862. Laat bij geen gehoor een voicemailtje achter die geldt als aanmelding.

(Afbeelding hoofdpagina door JMWK: Creative Commons Naamsvermelding licentie.)

15/1-22/1 2012: Week van Gebed

Traditiegetrouw vindt in de tweede helft van januari de Week van Gebed plaats. Sinds een paar jaar roepen de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken gezamenlijk op om te investeren in gebed en gebedsontmoetingen. In Haarlem doen we dit jaar ook weer mee. Elke avond doet een van de kerken uit de regio de deuren open voor een interkerkelijke gebedsbijeenkomst. De Lutherse Kerk verzorgt dit jaar op zaterdag 21 januari de avond.

Het thema van 2012 is ‘Winnen met gevouwen handen’, naar wat Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe (15:57). Winnen kan sterke positieve associaties oproepen. Maar winnen kost niet zelden ook veel. De overwinning van Jezus Christus op de dood kwam niet zonder lijden. In het thema zit de onherroepelijke spanning tussen een prestatie op basis van een menselijke inzet en de christelijke beleving van overwinning die vaak start met op de knieën gaan. Iedere avond wordt daarom een bepaald aspect van overwinning centraal gesteld.

Week van Gebed in Haarlem

Van harte uitgenodigd om mee te bidden! De gebedsbijeenkomsten starten elke avond om 19:30 uur en duren ongeveer een uur. Kijk voor meer informatie en voor materialen op www.gelovenindestad.nl, www.ea.nl/weekvangebed en www.raadvankerken.nl.

Gebedsavonden

  • Maandag 16 januari: Shelter Haarlem, Eksterlaan 1, Haarlem
  • Dinsdag 17 januari: Levend Woord Gemeente, Parklaan 21, Haarlem
  • Woensdag 18 januari: PG Immanuel, Medanstraat 32-34, Haarlem
  • Donderdag 19 januari: Fonteinkerk, Schoterweg 12, Haarlem
  • Vrijdag 20 januari: Rafael Nehemia, Koediefslaan 73, Heemstede
  • Zaterdag 21 januari: Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem
  • Zondag 22 januari: Prayer Night voor jongeren, PG Immanuel, Medanstraat 32-34, Haarlem

Terugblik op de Stiltetour

Op zaterdag 9 april 2011 kwamen Mirjam van der Vegt (schrijfster van Schaduwvlucht en werkzaam voor EO-Visie) en Ronald Koops (musicus en schrijver van Een kerk vol aanbidding) naar de Lutherse Kerk Haarlem met hun bijzondere theater- en concertprogramma ‘Op zoek naar stilte. Een reis naar innerlijke rust’. Het programma vond plaats in kloostersfeer, compleet met vastenvoedsel en kloosterbier en kaarsverlichting.

 

Stiltetour 2011 van ELG Haarlem op Vimeo.

Impressie

De avond begon voor ons spannend. Niet alleen Haarlemmers kwamen naar de Lutherse Kerk toe, maar uit het hele land waren bezoekers die even uit de hectiek van alle dag wilden stappen om de rust van God te ervaren. Ronald en Mirjam namen ons eerst mee door een filmpje over de drukte van de dag. Heel toepasselijk daarbij was het lied van Herman van Veen: ‘Opzij, maak plaats, want ik heb ongelooflijke haast’. De fles gevuld met water en zand: als je schudt dan dwarrelt al het zand door het water. Het ware is dan niet meer te zien; alles wordt troebel. Als je de fles neerzet en een tijd stilzet, dan zakt al het zand naar beneden en blijft er helder water over.

We hebben gezongen en daarna kwam Broeder Daniël (vertolkt door Mirjam van der Vegt) ons vertellen over de reden waarom hij in het klooster verblijft. Als het ware zaten we zelf in een kloostercel. In 3 treden nam broeder Daniël ons mee in zijn worsteling met God, zichzelf, de mensen, zijn leven. Hij sprak ons aan om ook de stilte op te zoeken en daar 40 dagen te blijven. Niet op geven, op het moment dat het moeilijk wordt. Je moet door trede 2 heen, om de diepe vrede van God te gaan ervaren. Daarna waren we stil. We hebben gezongen met elkaar. Prachtige psalmen klonken, gezongen en prachtig muzikaal begeleid door Ronald Koops.

Beide sprekers durfden zich zelf kwetsbaar en open op te stellen. Hun boodschap: wij zijn allemaal geliefd en bemind door God. Pas als we dat beseffen, kunnen we dat ook uitdragen naar buiten toe. Sommigen vinden 7 minuten stilte lang en soms zelfs confronterend. Toch is er veel over te vertellen en pleit er voldoende voor stilte. Enkele bezoekers geven hieronder graag hun reflectie op de avond:

“De stilte tour was een mooie en bijzondere ervaring. Op een ontspannen manier mochten we iets meebeleven van hoe het is om werkelijk stil te zijn bij God, zoals monniken dat doen in kloosters. De beelden, de omgeving, muziek en aanbidding waren hierbij een hele goede manier voor mij om tot rust te komen. Hierdoor waren de momenten in de avond dat we werkelijk een tijd stil waren bijzonder. In die stilte was het net alsof ik samen met God op een bankje in een prachtige tuin zat. Dat maakte veel los bij mij. Het had van mij de rest van de nacht nog voort mogen duren.”

Ramona van den Hoed

“Het was heerlijk om een avond lang in een prachtig oud kerkgebouw tot rust te komen. Water en brood, muziek en stilte, woorden en zwijgen, beelden en klanken – alles wisselde elkaar af en vulde elkaar aan. De kern was: tot rust komen, samen met anderen het zwijgen zoeken. Zowel de woorden die gesproken werden als de stiltemomenten die we ondergingen waren tekens van een genadige God die ons liefdevol ontmoet.”

Jos en Joke Douma

“Uit het verre christelijke verleden roept de Stem wederom uit de woestijn. Vanuit de stilte (be)keer u naar uw binnenkamer bij de Heer. In gebed straalt de Heerlijkheid Gods door het aangezicht van Christus naar de stille wateren van ons hart. Dit werkt zegenend en genezend”

– Flemming en Ruth Lehrmann

Meer achtergrondinfo over het programma

Wilt u teruglezen waarom deze avond werd georganiseerd? Voor meer informatie over de inhoud van het programma laten we graag Mirjam en Ronald zelf aan het woord en verwijzen we u door naar een van de onderstaande links. U kunt ook de flyer van de Stiltetour nog downloaden (pdf-bestand).

» Mirjam en Ronald zelf aan het woord
» Naar de website van Ronald Koops
» Naar de website van Mirjam van der Vegt
» Download de Flyer

Stiltetour: Mirjam v/d Vegt en Ronald Koops

Op zaterdag 9 april 2011 kwamen Mirjam van der Vegt (schrijfster van Schaduwvlucht en werkzaam voor EO-Visie) en Ronald Koops (musicus en schrijver van Een kerk vol aanbidding) naar de Lutherse Kerk Haarlem met hun bijzondere theater- en concertprogramma ‘Op zoek naar stilte. Een reis naar innerlijke rust’. Het programma vond plaats in kloostersfeer, compleet met vastenvoedsel en kloosterbier. Wie nog eens wil nagenieten vindt hieronder een korte impressie en waardevolle achtergrondinformatie bij het programma.

Stiltetour 2011 van ELG Haarlem op Vimeo.

Meer info over het programma

Voor meer informatie over de inhoud van het programma laten we graag Mirjam en Ronald zelf aan het woord en verwijzen we u door naar een van de onderstaande links. U kunt ook de flyer van de Stiltetour nog downloaden (pdf-bestand).

» Mirjam en Ronald zelf aan het woord
» Naar de website van Ronald Koops
» Naar de website van Mirjam van der Vegt
» Download de Flyer

Op zoek naar stilte

Achtergrondartikel bij het Stiltetheater/-concert van zaterdag 9 april 2011

“We willen mensen in contact brengen met de rust die alleen God kan geven.” – Ronald Koops en Mirjam van der Vegt

Juist in de kerk zou het bij tijd en wijle een oase van rust en stilte moeten zijn, maar het tegendeel is vaak waar: de kerk is een plaats waar veel gehaast wordt en waar iedereen het ‘druk, druk, druk’ heeft. Voor iedereen die op zoek is naar rust, troost en stilte presenteren schrijver en musicus Ronald Koops en auteur Mirjam van der Vegt diverse avonden met een uniek programma vol verstilling in verschillende kerken.

Druk, druk, druk

Veel christenen hebben het enorm druk en zijn volop bezig met werk, de kerk of gemeente, social media en ga zo maar door. “Er zijn maar weinig rustpunten meer, om echt eens stil te worden in de aanwezigheid van God. Dat is jammer, want echte rust van God kan je pas vinden als je er bewust naar zoekt”, zegt schrijver en musicus Ronald Koops. Hij geeft onderwijs over lofprijzing en aanbidding in de traditionele kerk, coacht diverse muziekgroepen en is auteur van het boek Een kerk vol aanbidding! (Medema). Als musicus is hij bij een breed publiek geliefd door zijn ingetogen vertolkingen van psalmen, gezangen en andere liederen op de piano. Hij maakte meerdere instrumentele piano-cd’s zoals Verlangen en Rust die hun weg hebben gevonden naar een traditionele en evangelische doelgroep van meer dan 10.000 mensen. Hij speelt/zingt regelmatig met groepen mensen waarin vooral de rust centraal staat. Ronald: “Echte rust kan alleen God geven en muziek kan ons helpen om ons op God te richten. Veel mensen raken geëmotioneerd als ze door middel van muziek en samen zingen en stil zijn echt tot rust komen bij Gods Vaderhart. Dat is een geweldige bemoediging.”

Mirjam van der Vegt (onder andere werkzaam bij EO-Visie)  schreef de roman Schaduwvlucht, die in 2010 werd genomineerd voor de christelijke Publieksprijs. In haar roman staat de zoektocht naar innerlijke rust centraal. Naast het boek ontwikkelde zij een theaterstuk vanuit een kloostercel. “Voor mijn roman heb ik in verschillende stiltekloosters gebivakkeerd. Het is ongelooflijk wat die rust met mij en mijn geloofsleven deed. Ik merk uit de reacties dat veel lezers zich daardoor aangesproken voelen, en actiever op zoek gaan naar rust.”

Even stilte a.u.b.?

Actiever op zoek gaan naar stilte en rust: veel mensen vinden dat maar eng. “Stilte vinden we vaak eng, dus veel mensen doen hun uiterste best om de stroom van prikkels, geluiden en indrukken in volle gang te houden”, zegt Ronald. “Er zijn zelfs mensen die zo slecht tegen de stilte kunnen, dat ze met de tv aan gaan slapen. Zo ontvangen ze ’s nachts, in het onderbewustzijn, ook nog de nodige prikkels. In dat opzicht is het niet vreemd dat veel mensen zo moe en opgebrand zijn.”

Volgens Ronald Koops en Mirjam van der Vegt wordt het wordt hoog tijd dat de kerk de helende werking van de stilte en de rust van God herontdekt. Mirjam:  “Het zou geweldig zijn als kerken soms gewoon even een oases van rust en stilte worden. Dat je met elkaar gewoon eens stil wordt voor het aangezicht van God.” De waarheid van Psalm 62 wordt volgens Ronald en Mirjam alleen ontdekt, als je het probeert: samen als kerk stil zijn, je gedachten richtend om Hem. Ronald: “Dan ervaar je wat er in Psalm 62 staat: ‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding’.”

Troost in muziek

‘Op reis naar de stilte met theater en muziek’. Dat is volgens Ronald en Mirjam de rode lijn van de stiltetour. Mirjam: “De bezoekers worden onthaald met vastenvoedsel. Daarna volgt er een avond met theater, muziek, samen zingen en stil worden.” Ronald: “Er zijn veel praise- en zangavonden met vaak harde muziek. Ik ben daar niet op tegen, maar het is wel eens uit balans: er zijn weinig avonden waar het juist gaat om zachte muziek, troost vanuit Gods woord, ruimte voor de emoties van de psalmen, zoals verdriet, twijfel, maar ook hoop en volharding. Ik vind het elke keer weer bijzonder als ik met een groep mensen de stilte in mag gaan, ingeleid door zachte liederen, instrumentale liederen op de piano, natuurbeelden van de schepping, stilgebed en het lezen uit Gods Woord. Dat raakt bij veel mensen, jong of oud,  een gevoelige snaar en dat mag ook, God heeft ook onze emoties geschapen en hij wil ons ook in ons gevoelsleven aanspreken.”

Geen trend

Het ‘stil worden voor God’ is volgens Ronald niet een nieuwe trend. “Al in het begin van de Bijbel lezen we dat God rustte van al het werk dat Hij gemaakt had. Hij heeft dat ook aan ons opgedragen: zes dagen werken, een dag rusten. Rustige muziek  kan ons helpen om de rust van God als het ware in te gaan, om ons zo in stilte op God te richten.” Mirjam: “Ook Jezus zelf trok zich regelmatig terug om tot rust te komen. Er staat dat Hij rust aan het hart van de Vader. Hij wil zijn rust ook aan ons geven als Hij zegt: “Kom tot Mij als je vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven.” Iets van deze heerlijke rust van God, zullen bezoekers zeker ervaren.” De avonden worden afgesloten in kloosterstijl – “hoe, dat is een verrassing” –  en ook diverse boeken en cd’s van Ronald Koops en Mirjam van der Vegt zijn te koop. Mirjam: “Met deze avonden willen we mensen op weg helpen naar een stuk rust en vrede die alleen God kan geven.”

De Stiltetour is op zaterdag 9 april 2011 in de Lutherse Kerk in Haarlem, Witte Herenstraat 22. Kaarten kosten 5 euro, en zijn online te bestellen door hier te klikken.

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)