3/2: Gezamenlijke viering voor Kenia

Koffiemorgen Kenia op zondag 3 februari

Houdt hem vrij en kom met vrienden en vriendinnen. De ZWO-groep zet zich al een aantal jaren in om geld te in te zamelen voor onze partnerkerk in Kenia: de African Divine Church. Een van de acties is elk jaar in februari op de zondag van het Werelddiaconaat. Dan is er in de kerkdienst altijd aandacht voor de stand van zaken in Kenia, en wordt aansluitend een koffiemorgen gehouden. De zondag van het Werelddiaconaat valt dit jaar op 3 februari. Een keer per jaar betaalt u dan voor uw kopje koffie en kunt u er een lekker taartje bij kopen. Daarna is er een glaasje wijn of sap te koop met een hartig hapje. Ondertussen kunt u snuffelen tussen de boeken en cd’s, waarvan de opbrengst ook naar de African Divine Church in Kenia gaat.

Al het geld dat we ophalen gaat rechtstreeks naar het ZWO project Kenia. In de afgelopen jaren hebben we rond de duizend euro opgehaald, dit geld is hard nodig. Daarom rekenen we ook dit jaar weer op uw komst.

Hoe gaan we nu geld verdienen?

De koffie is op deze dag niet gratis en ook voor de taart; de drankjes en de andere hapjes zult u mogen betalen. U kunt op die zondag een knipkaart  aanschaffen voor €5.00. Met deze knipkaart kunt u al het heerlijks kopen. U kunt er ook een taartje voor kopen, of een glaasje wijn. Bijvoorbeeld de prijs voor een kopje koffie zal op deze zondag €1.00 zijn. Met 1 knipkaart kunt u dus voor u zelf en 5 anderen een heerlijk kopje koffie aanschaffen.

De vraag is:  waar komen de taart en de lekkere hapjes vandaan?

Ook hier willen we een beroep op u doen. We willen u vragen iets voor ons te bakken (zo mogelijk kant en klaar te kopen), hartig of zoet. Als velen van ons wat lekkers maken dan krijgen we een grote opbrengst en gaat iedereen voldaan en gevoed weer naar huis. Ik denk dat je voor €5.00 heerlijk koffie hebt gedronken en geluncht, daarnaast komt het geld dat je betaald hebt volledig ten goede aan Kenia. Dat moet een goed zondagsgevoel geven. Voor de koffie en de drankjes wordt gezorgd.

Nieuw: de Appel-Hartige Taart Trofee

Wie bakt dit jaar het lekkerste hapje? Het kan een zoet hapje zijn. De appeltaart is absoluut favoriet of een hartig hapje (Spinazietaart). Een deskundige jury zal een eerlijk oordeel vellen. Ga aan de slag en bak zoete en hartige zaken. Verzin originele recepten, bijvoorbeeld kaasstengels of lekker bakjes salade.

Wilt u een muzikaal intermezzo als bijdrage leveren?

Graag van tevoren aangeven, zodat we een goede plaats voor u kunnen regelen. We hopen u allen en mogelijk ook uw gasten, te zien op zondag 3 februari 2013. Als u vragen heeft of u wilt zich opgeven voor een leuk muzikaal intermezzo kunt u bij mij terecht.

Meta van Schaik                                   

tel: 023 531 67 58  

vanschaik@luthersekerkhaarlem.nl

 

 

Agapèviering 4 november 2012

De jaarlijkse Agapèviering vindt dit jaar plaats op zondag 4 november, om 10:30 uur in de Lutherse Kerk Haarlem. Zoals ieder jaar wordt het een bijzondere dienst, waarin we de viering combineren met een gezamenlijk ontbijt. Aanmelden is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld in verband met de inkopen.

Gasten: Lutherse diaconie Amsterdam

Tijdens de Agapèviering willen we elk jaar stilstaan bij een diaconaal initiatief. Dit jaar komt de Lutherse diaconie uit Amsterdam vertellen over de diaconale projecten die in de hoofdstad lopen. Zeer interessant en een absolute aanrader. Bovendien zijn de Amsterdamse en onze diaconie sinds kort officieel met elkaar verenigd, en dus gaat het ook een beetje om ‘onze’ projecten. We hopen op een hoge opkomst! Kijk hier vast eens voor een overzicht van de Amsterdamse inzet.

Achtergrond van de Agapèviering

Agapè betekent liefde. In vroegchristelijke kringen was het ook een aanduiding voor een liefdemaal. Broeders en zusters van alle leeftijden, rangen en standen konden elkaar ontmoeten rond zelf gebakken brood, zelf geperste wijn en vruchten van het veld. Zo deelde men, begeleid door zang en gebed, van wat men had. En men gaf uiting aan het gebod van de Here Jezus, om de naaste lief te hebben. In tegenstelling tot de viering van het Heilig Avondmaal, waarbij alleen leden werden toegelaten die belijdenis van het geloof hadden gedaan, was bij de Agapè iedereen welkom.

Al in 2000 hebben we in onze gemeente deze traditie in een nieuw jasje gegoten. De viering kwam in de plaats van de Oogstdienst, waarin gemeenteleden mandjes met fruit meenamen voor zieke en oude gemeenteleden. Na de dienst werden die mandjes door de diakenen en vrijwilligers bij de mensen thuis bezorgd. Vanaf 2000 brengen we de mensen weer naar de kerk, voor een gezamenlijke ochtendmaaltijd met gebed, muziek, Bijbellezingen, en een korte overdenking. Iedereen is welkom.

De diaconie en koster zorgen voor organisatie en aankleding, en het is elk jaar weer een feest om met gemeenteleden en gasten aan te schuiven aan de ronde ontbijttafels.

Diaconie breekt record op record

Op vrijdagavond 11 mei 2012 liepen twee diaconieteams mee met de GGZ-InGeestloop in Bennebroek: één team met voornamelijk jongere bewoners van de Lutherhof in Amsterdam, én een team met iets minder jonge, andere betrokkenen bij de Diaconie van Luthers Amsterdam en Luthers Haarlem.

Het was een mooie en gezellige loop. Onze teams werden zevende en twaalfde. Niet het snelste van het hele deelnemersveld, maar toch geen geringe prestatie. Bovendien sneuvelde het ene na het andere persoonlijke record!

Met de GGZ InGeestloop werd dit jaar geld ingezameld voor het project ‘Samen keuzes maken’. Meer informatie over de GGZ InGeestloop is hier te lezen: www.ggzingeest.nl/thema/loop/goede-doel/

Over geloof in de gevangenis

Onze kerkelijke gemeente steunt al jaren het werk van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat. Die stichting is met predikant en vrijwilligers aanwezig in de koepelgevangenis van Haarlem. Op 13 februari 2011 mochten we ds. Anne Kooi, predikant-directeur van de stichting weer eens verwelkomen als gastvoorganger. Een goede gelegenheid om het onderstaande getuigenis eens een plek te bieden op onze website.

Werken in de koepel

Ds. Anne Kooi schrijft: “Veel gevangenen gaan daar door één van de moeilijkste periodes in hun leven. Medemenselijkheid, aandacht, troost, bemoediging en op zaterdag kerkdiensten wordt hen geboden door de predikanten en vrijwilligers van het DCG. Wat dit kan betekenen blijkt uit onderstaande tekst. Geschreven door een in Haarlem verblijvende gedetineerde. Wij willen deze ervaringen graag met u delen.

Wilt u meer informatie over het werk van het DCG of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, stuurt u dan een mail naar dcg.haarlem@antenna.nl. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen, het telefoonnummer is: 023-55262166.”

Het verhaal van een gedetineerde

“Terecht gekomen in de gevangenis was ik kwaad op mezelf, bang voor de consequenties, verslagen door de gedachte dat zou blijken dat ik alles kapot gemaakt had en de gevolgen die het zou hebben voor mijn familie, beschaamd  over wat ik gedaan had, erg verdrietig over het effect die mijn daad ongetwijfeld voor mijn slachtoffer zou hebben, enzovoorts. God had een hoop werk met mij te doen en ik wist niet waar te beginnen.

God kwam mij te hulp op de dag nadat ik in de gevangenis terecht was gekomen. Natuurlijk had ik de eerste dagen na mijn arrestatie eindeloos en met overgave gebeden en ik was enigszins getroost omdat ik met God kon spreken in de donkerste momenten van mijn leven. Maar tijdens de eerste volledige dag in de gevangenis werd ik bezocht door een protestantse dominee. Terwijl ik in de troosteloze kaalheid van mijn cel zat, zorgde ze ervoor dat er binnen een paar seconden veel meer rust over me kwam dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.

Als we God om hulp vragen moeten we ons van een paar dingen bewust zijn.

Om te beginnen: het is absoluut niet Gods bedoeling om Zijn volgelingen toe te staan – of aan te moedigen – kwaad te doen. Wanneer we kwaad doen is dat omdat wij onszelf toestaan weg te glijden van Zijn wegen.  Dat is niet Gods fout; het is onze fout. Vervolgens: als we God om vergeving vragen doen we precies dat: vragen om Zijn vergeving. Hij zal niet de gedachten veranderen van hen die de inzettingen van de menselijke wetten op ons allemaal van toepassing achten. Het christendom is in essentie een geloof van liefde en respect, vrij van intolerantie. Als we ons leven volgens de christelijke leer leven en we laten God toe ons leven binnen te komen en ons bidden en danken te ontvangen, zullen we niet veel verkeerd doen. Maar wat gebeurt er als we wel ‘afdwalen van Zijn wegen’?

Dit is het grote inzicht:

God zal ons niet verlaten

God verwacht van ons dat we onze zonden belijden en dat we berouw hebben. Berouw hebben heeft twee kanten, namelijk: je zo verdrietig voelen om je zonde dat je jezelf beschikbaar houdt om je leven ten goede te veranderen, en om, voor zover je een vergrijp of een  misdaad hebt gepleegd, zo mogelijk te herstellen en te repareren. Om vergeven te worden moeten we twee dingen doen. We moeten toegeven dat we verkeerd hebben gehandeld (bekennen) en we moeten boeten voor, en/of herstellen, wat we verkeerd hebben gedaan. We kunnen geen berouw tonen voordat we hebben bekend.

Ik was in staat om te werken aan iedere afzonderlijke angst en gedachte, en om ze één voor één te verwerken. God heeft mij, door middel van de dominees, geholpen om ieder probleem aan te kunnen, om oplossingen te vinden, en om de beschuldigingen onder ogen te zien.

Ik was in staat om de straf onder ogen te zien zonder een gevoel van woede, onrecht, angst of bitterheid, maar met een open vizier, omdat ik wist dat ik het verdiende.”

J.M., oktober 2009

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)