Oecumenische gesprekskring 2018

In het najaar gaat een oecumenische gesprekskring van start van drie bijeenkomsten in Haarlem. Doel van deze gesprekskring is om meer draagvlak te creëren voor de oecumene. De oecumene heeft twee poten: samen vieren (liturgie) en samen doen (diaconie). In deze drie bijeenkomsten besteden we aan beide poten aandacht. Enerzijds gaan we in op de inhoud van de oecumenische viering, ieder jaar in januari in de Basiliek Sint Bavo. Anderzijds is er ruimte voor diaconie, namelijk het gemeenschappelijke project van de Raad van Kerken en de GIDS-kerken: ‘Gasten in de stad’. Dit project is begonnen voor vluchtelingen, maar is nu voor nieuwe Haarlemmers, mensen met een verblijfsvergunning.

Deze gesprekskring is een initiatief van de Oud-Katholieke Kerk, de Lutheranen, de Doopsgezinden, de GIDS-kerken, Stem in de Stad en de Remonstranten en is open voor alle leden, vrienden, belangstellenden van de kerken in Haarlem. U bent van harte welkom.
Dit zijn de drie bijeenkomsten:

1. 70 jaar Wereldraad van Kerken

  • Woensdag 12 september 2018, 20.00-21.45 uur
  • Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 76, Haarlem,

De gespreksleider tijdens deze avond is pastoor Robert Frede.
 Robert houdt een inleiding over 70 jaar wereldraad en 50 jaar Nederlandse raad van kerken. Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van ‘Gasten in de stad’.

2. Justice you shall pursue

  • Woensdag 10 oktober 2018, 20.00-21.45 uur
  • Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, Haarlem

Bij de tweede bijeenkomst is ds Sabine du Croo de Jongh de gespreksleider. 
 Sabine houdt een inleiding op het thema van de oecumenische viering op 20 januari 2019 ‘Justice you shall pursue’ (Deuteronomium 16: 18-20). Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van ‘Gasten in de stad’.

3. Open inbreng

  • Woensdag 14 november 2018, 20.00-21.45 uur
  • Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22

De derde avond wordt geleid door ds Sietse van Kammen. Sietse gaat in op inhoud en vragen die in de vorige twee keren onvoldoende aan bod zijn gekomen. Na de pauze is opnieuw het woord aan een vertegenwoordiger van het project ‘Gasten in de stad’.

Opgeven graag via Bureau Remonstranten, tav Mariet Sonneveld, bureau.remhaarlem@gmail.com of per post Oranjekade 1, 2011VC Haarlem. Er zijn geen kosten aan deelname.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)