Kijken naar de Heer. Met Jos Douma

Boekrecensie. Aan een (Twitter)verzoek voor een recensie van een bevriende stadsgenoot geven we natuurlijk graag gehoor. Nog geen kilometer is de hemelsbrede afstand tussen de Haarlemse Lutherse Kerk en de Fonteinkerk (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) waar Jos Douma predikant is. De theologische afstand tussen beide kerkelijke tradities is vanouds veel groter. Maar Jos Douma weet hoe hij moet schrijven om alle afstanden te overbruggen. Of beter gezegd, over wie. Jezus.

In Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid maakt Jos Douma de lezer deelgenoot van zijn favoriete Bijbeltekst. Ik heb er zelf altijd wat moeite mee om over een favoriete tekst te spreken. Ook teksten die niet fijn aanvoelen of ronduit afstoten zijn waardevol, moet ik mezelf altijd in herinnering roepen. Maar wie de laatste bladzijden van het boek bereikt, merkt dat er eigenlijk veel meer aan de hand is. Jos Douma wil niet slechts zijn enthousiasme delen over een bepaalde Bijbelpassage. Hij heeft een missie: “Ik geloof dat het mijn roeping is om de boodschap van deze Bijbeltekst uit te dragen onder christenen en in kerken” (p. 84). Dat uitdragen doet hij op rechtstreekse en persoonlijke toon. De lezer wordt voortdurend aangesproken – naar mijn smaak bij vlagen net iets te veel. Tegelijkertijd deelt de auteur regelmatig zijn eigen ideeën, inzichten en (diepste) gevoelens, waardoor het boek heel eerlijk overkomt.

2 Korintiërs 3: 18

De tekst waar Jos Douma zo vol van is komt uit de tweede brief van Paulus aan de christelijke gemeente in Korinthe:

Wij allen die met onbedekt gezicht
de luister van de Heer aanschouwen,
zullen meer en meer door de Geest van de Heer
naar de luister van dat beeld worden veranderd.
(2 Kor. 3: 18, Nieuwe Bijbelvertaling)

Het is een tekst over innerlijke verandering, “het veranderingsproces waar het God ten diepste om gaat: dat mensen veranderen, dat zijn kinderen zijn beeld weer gaan vertonen doordat ze gaan lijken op Jezus” (p.9). Verandering is een actueel thema in de kerk van vandaag. Zeker in Nederland. In tal van plaatselijke kerken wordt gezocht naar verandering om aansluiting te vinden bij de snel veranderende maatschappij. Enorm veel energie wordt gestoken in verander- en vernieuwingstrajecten om de kerk eigentijdser te maken. Maar uiteindelijk is dat niet de verandering die waar het in de Bijbel om gaat, merkt Jos Douma terecht op. 3 Vers 18 is het sleutelvers dat vertelt waar het wèl om gaat: de geestelijke groei van mensen naar het beeld van Jezus Christus.

De belangrijkste verandering

In drie stevige hoofdstukken keert Jos Douma de Korinthetekst helemaal binnenste buiten. Het is een snel boek, en niet erg dik. Maar meer dan eens zet de auteur de lezer helemaal stil. Dat zijn kostbare ‘momenten’ in het boek, want waar Jos Douma over schrijft moet de tijd krijgen om te landen. Persoonlijke verandering is niet iets dat als vanzelf volgt uit het lezen van een tekst. En al helemaal niet als het over een lastig onderwerp gaat als het “aanschouwen van de luister van de Heer”.

Ik geef Jos Douma zonder meer gelijk als hij schrijft dat het in de kerk vaker gaat over waarheid en onwaarheid, (over echt gebeurd of niet echt gebeurd), of over goed en fout, “dan over de schoonheid van God en zijn zoon Jezus Christus” (p. 21). Bij de schoonheid van de schepping kunnen we ons nog wel wat voorstellen. Meestal met in de kantlijn direct een aantekening over de rotzooi die mensen er van maken. Maar dat het over Gods schoonheid zou kunnen gaan, is zelfs voor christenen een onwennige gedachte. Dan helpt het om te beseffen dat schoonheid en genieten nauw aan elkaar verwant zijn. Wat Jos Douma in 2 Korintiërs 3:18 ontdekt is dat de God van de Bijbel graag wil dat we van Hem leren genieten. Het gaat er niet om dat we ons uiterste best doen. Het gaat er niet om dat we God blind en gevoelloos gehoorzamen. “Het gaat om genieten! Genieten van God, en daardoor veranderen wij en wordt ons leven een leven dat steeds meer past bij onze Heer” (p. 24-25).

Kijken naar de Heer is een hulp bij het leren genieten van God. Bij het leren genieten van Jezus. En dat is in de kerken, van welke richting dan ook, geen overbodige luxe. Dat Jos Douma’s missie met 3 vers 18 de roeping van velen mag zijn, want genieten, daar mag in de kerk nooit te weinig ruimte voor zijn.

Jos Douma (2011) Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid. Utrecht, Uitgeverij Kok. ISBN 978 90 435 0209 2. Kijk ook op www.josdouma.nl/3vers18

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)