Het nieuwe beleidsplan

Op 12 februari is door de kerkenraad het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2018-2022 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam (ELGA) vastgesteld. Dit beleidsplan is het resultaat van gesprekken die zijn gevoerd nadat was vastgesteld dat de drie brandpunten van de ELGA sterk van elkaar verschillen in cultuur en het beleven van kerk-zijn.

We hebben onderzocht wat ons bindt als Lutherse Gemeente Amsterdam. Dit hebben we verwoord in een gezamenlijke visie:

We zien het als onze opdracht een levende Gemeente van Christus te zijn in een wereld die snel verandert en seculariseert. In onze Lutherse traditie is van meet af aan ruimte voor verandering, reformatie, die nodig is om in elke tijd invulling te geven aan die opdracht door nieuwe en oude vormen van kerk-zijn te verbinden. Dat open staan naar de tijd en wat nodig is zien we als essentieel van onze ELGA gemeenschap.

In een beeld van vuur, roos, wereld en zwaan hebben we onze missie samengevat:

  • Vuur: Het is onze missie om het vuur van de Reformatie brandend te houden en zo onze traditie steeds opnieuw van betekenis te laten zijn in onze tijd en wereld. Dit doen we in dialoog met een uitgesproken seculiere samenleving die noodlijdend op zoek is naar spiritualiteit en zingeving.
  • Roos: Wij zijn stevig geworteld in de Lutherse traditie, maar niet dogmatisch. De kern van deze traditie is dat wij, als christenen, onbekommerd en in vrijheid leven van Gods onvoorwaardelijke genade.
  • Wereld: Wij staan met ons gezicht naar de wereld. We zijn onderdeel van een verbindende wereldkerk. Van oorsprong zijn we een migrantenkerk en gastvrijheid is dan ook een kernwaarde. Onze gemeenschap wordt gevormd door mensen met een rijke schakering aan achtergronden, levensoriëntatie en nationaliteit. Door onze diaconie nemen we verantwoordelijkheid voor onze stad, leefomgeving en nood in de wereld.
  • Zwaan: We kunnen putten uit een schatkamer, gevuld door een lange en rijke traditie in liturgie, muziek en erfgoed. De Lutherse liturgie verbindt gelovigen in tijd en plaats. Ze staat tussen de Katholieke en Calvinistische tradities in en dient daarmee de Oecumene. Van oudsher wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor de kerkmuziek. De Lutherse kerk is een zingende kerk.

Op basis van deze gemeenschappelijke visie en missie willen we datgene wat ons bindt versterken en datgene wat ons onderscheid gebruiken. In de brandpunten is door de brandpuntraden een eigen beleidsplan opgesteld, waarbij de eigenheid van het brandpunt voorop wordt gezet. Op deze wijze is ons beleidsplan opgesteld: samen waar nodig met ruimte voor elk brandpunt. In de brandpunten wordt nu hard gewerkt om de beleidsplannen om te zetten in actie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)