Gemeentevergadering 22 april

Op zondag 22 april 2018 is, aansluitend aan de zondagse eredienst, de jaarlijkse gemeentevergadering. We beginnen om 12 uur, na de dienst en het nieuwe beleidsplan staat centraal. De leden van de brandpuntraad zullen voor elke prioriteit uit het plan (zie onder) een korte uitleg geven. Daarna voeren we in vijf rondes gesprekken over wensen, ideeën en mogelijkheden. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 13.30 uur. En omdat het op een lege maag lastig is creatief te zijn, wordt gezorgd voor broodjes.

We hopen op een grote opkomst van veel gemeenteleden die mee willen denken !

Het nieuwe beleidsplan

Op 12 februari 2018 is het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2018-2022 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam vastgesteld door de kerkenraad. Dit beleidsplan is het resultaat van gesprekken die zijn gevoerd nadat was vastgesteld dat de drie brandpunten van de ELGA sterk van elkaar verschillen in cultuur en het beleven van kerk zijn. We hebben onderzocht wat ons bindt als Lutherse Gemeente. Dit hebben we verwoord in een gezamenlijke missie en visie. In de brandpunten is door de brandpuntraden een eigen beleidsplan opgesteld, waarbij de eigenheid van het brandpunt voorop wordt gezet. Ook wij, de leden van de Haarlemse brandpuntraad, hebben een beleidsplan gemaakt voor ons brandpunt. Maar dat plan kunnen we alleen concreet gaan maken als u daar ook bij betrokken wordt. Daarom willen we in de gemeentevergadering op 22 april na de dienst samen met u verder invulling geven aan onze voornemens.

De prioriteiten

Voor brandpunt Haarlem/Beverwijk/Amstelveen hebben we benoemd dat het onze uitdaging is te zorgen voor behoud van kwaliteit van leren, vieren en dienen in een krimpende gemeenschap in een groot verzorgingsgebied. Het bijzondere van ons brandpunt is dat we klein zijn, maar een hechte gemeenschap vormen. Dat willen we bewaren, maar dat is op termijn alleen houdbaar als we mensen blijven verbinden. Voor de komende vier jaar is ons doel daarom onze gemeenschap te versterken door het vergroten van de onderlingen betrokkenheid.

Onze prioriteiten daarbij zijn:

  • Behouden en ontwikkelen van de kwaliteit van de eredienst. Denk daarbij aan meer ruimte voor muziek, vieringen toegespitst op kinderen en jongeren en bijzondere vieringen op de “vier-de-zondag”.
  • Behouden en versterken van kring- en groepswerk en ander aanbod voor alle leeftijdsgroepen. Denk daarbij aan kringen die primair gericht zijn op het verdiepen van persoonlijk geloof, maar ook aan groepsactiviteiten die gericht zijn op ontmoeten en onderlinge betrokkenheid.
  • Behouden en versterken van pastoraat en communicatie. Denk hierbij aan bezoekwerk, maar ook aan in- en externe communicatie over wat we doen welke behoeften er zijn in ons brandpunt.
  • Uitbreiden en versterken van ons vrijwilligersbestand. Denk hierbij aan inventariseren van structurele en incidentele klussen, maar ook aan expliciet waarderen van onze vrijwilligers.
  • Zichtbaarheid en aansluiting houden met de stad Haarlem. Denk hierbij aan breed gebruik van onze kerk en het verbouwde Jeugdlokaal, maar samenwerking met andere Haarlemse kerken.

Gemeentevergadering

Zoals gezegd is het voor de levensvatbaarheid van ons brandpunt van het grootste belang om de onderlinge betrokkenheid te versterken. We kunnen ons beleidsplan niet invullen zonder uw betrokkenheid. Daarom organiseren we deze gemeentebijeenkomst, waar we graag van u horen welke wensen en ideeën u heeft die we kunnen gebruiken bij het verder uitwerken van deze prioriteiten.

Mocht u meer willen weten over de gekozen prioriteiten, dan kunt u ons beleidsplan lezen. We zorgen voor een aantal exemplaren tijdens de gemeentebijeenkomst, maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen aan algemenezaken@luthersamsterdam.nl met het verzoek u een exemplaar te mailen. Als u geen e-mail heeft kunt u ook bellen met Wim van Houten van het Kerkelijke Servicebureau (020-6231572) en hem vragen u een exemplaar per post te sturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)