Geloof in woorden: het Apostolicum volgens Luther

ApostolicumBij Young Beyond | jan’09. Het Apostolicum, beter bekend als de Apostolische Geloofsbelijdenis is een van de oudste en meest gebruikte geloofsbelijdenissen. Ook in onze vieringen wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis regelmatig uitgesproken. Of misschien heb je meer het idee dat het wordt ‘opgedreund’. In Young Beyond willen we stilstaan bij de achtergrond van de Apostolische Geloofsbelijdenis, maar vooral ook bij de inhoud ervan.

Door de eeuwen heen is de Apostolische Geloofsbelijdenis voor christenen een eenvoudige samenvatting geweest van de kernpunten van het christelijk geloof.

Maarten Luther vond de Apostolische Geloofsbelijdenis van onschatbare waarde voor christenen. In zijn Kleine Catechismus uit 1529, zeg maar zijn inleiding en uitleg van het christelijk geloof voor de ‘gewone man’, besteedt hij in het tweede hoofdstuk aandacht aan de inhoud van de Apostolische Geloofsbelijdenis. De Duitse tekst is onder meer hier en hier beschikbaar op internet. Nederlandse vertalingen zijn schaars; hier onder volgt onze versie:

Tweede Hoofdstuk: Het geloof

 • Het eerste artikel: Over de schepping

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.

Wat wordt daarmee bedoeld?

Ik geloof, dat God mij en alle schepselen gemaakt heeft, mij lichaam en ziel, ogen, oren, en alle ledematen, verstand en alles wat mij nut brengt gegeven heeft en steeds onderhoudt; daarbij kleding en schoenen, eten en drinken, huis en haard, vrouw en kind, akker, vee en alle goederen geeft. Dat Hij mij rijkelijk en dagelijks verzorgt met alles wat nodig is voor lichaam en leven, mij tegen alle gevaar beschermt en voor alle onheil behoedt en bewaart. En dat alles uit pure vaderlijke, goddelijke goedheid en barmhartigheid, zonder dat ik het verdiend heb of waardig ben. Voor dat alles moet ik Hem danken en loven, en dienen en gehoorzamen. Dat is zeker waar.

 • Het tweede artikel: Over de verlossing

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Wat wordt daarmee bedoeld?

Ik geloof dat Jezus Christus waarachtig God is, van de Vader in eeuwigheid geboren, en ook waarachtig mens, geboren uit de maagd Maria. Hij is mijn Heer, die mij, als verloren en verworpen mens, verlost heeft, verworven, bevrijd van alle zonden, van de dood en van de aanspraak van de duivel. Niet met goud of zilver, maar met zijn heilige, dure bloed en met zijn onschuldig lijden en sterven. Zodat ik daardoor van Hem ben en in zijn rijk onder hem leef, en Hem dien in eeuwige gerechtigheid, onschuld en zaligheid, net zoals Hij is opgestaan uit de dood, leeft en regeert in eeuwigheid. Dat is zeker waar.

 • Het derde artikel: Over de heiliging

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen.

Wat wordt daarmee bedoeld?

Ik geloof, dat ik niet door eigen verstand of eigen kracht in Jezus Christus, mijn Heer, geloven of tot hem komen kan, maar dat de Heilige Geest mij door het evangelie geroepen heeft, mij met zijn gaven inzicht heeft gegeven, en mij heeft geheiligd en doet standhouden in het ware geloof. Net zoals Hij de hele christenheid op aarde roept, verzamelt, verlicht, heiligt en in Jezus Christus doet standhouden in het ware, enige geloof. In welke christenheid Hij mij en alle gelovigen dagelijks alle zonden rijkelijk vergeeft en op de jongste dag mij en alle doden zal opwekken, en mij met alle gelovigen in Christus eeuwig leven geven zal. Dat is zeker waar.

Eén gedachte over “Geloof in woorden: het Apostolicum volgens Luther

 • mei 15, 2018 om 5:43 pm
  Permalink

  L.S.,
  In 1530 kwam de Augsburgse confessie tot stad (Melanchthon e.a.). Daarvan staat in alle toelichtingen dat die een grote rol heeft gespeeld heeft in de Lutherse gemeenschap/kerk. Ook nu nog? Zo ja, hoe is dan.het verband, in status e.d , tussen deze en het Apostolicum?

  Beantwoorden

Laat een reactie achter op a.g.spruijt Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)