Dertig jaar restauratie Luthers Hofje

Op 24 mei 2012 is het precies 30 jaar geleden dat de restauratie van het Lutherse Hofje, het hofje direct naast het kerkgebouw, feestelijk werd afgesloten met een bijeenkomst in de Lutherse kerk. Vanaf de buitenpreekstoel in het prachtig gerestaureerde hofje spraken vervolgens voorzitter van de kerkenraad Joop Metz en dominee Hallewas de genodigden toe. Een gevelsteen, gemetseld in de muur tussen de twee huisjes die tegen de kerk leunen, werd daarna onthuld.

In het voorjaar van 1981 kwam het groene licht voor de restauratie van het Lutherse Hofje. Het was in Haarlem het eerste hofje dat gerestaureerd werd. Om de financieën rond te krijgen werden er niet alleen subsidies ontvangen, maar moesten er ook enkele panden in de Magdalenastraat worden verkocht.

Er gingen heel wat besprekingen aan vooraf met de afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Haarlem en uiteraard er moest een tijdelijke oplossing gevonden worden voor de huisvesting van de oude bewoonsters. Er stond al een aantal huisjes leeg, waar inmiddels krakers in getrokken waren. Maar ook dat probleem werd naar tevredenheid en in goed overleg opgelost.

De belangrijkste verandering in het hofje was dat er van de negen voormalige hofjeswoningen vijf nieuwe huisjes gemaakt werden, compleet met douche en centrale verwarming. De woonomstandigheden werden aangepast aan de eisen van de tijd, terwijl de sfeer van het hofje hetzelfde moest blijven. In 1987 werd er naast de oorspronkelijke stichting een exploitatiestichting opgericht. Onlangs zijn de twee stichtingen weer in elkaar geschoven. We hopen dat Stichting het Lutherse Hofje nog heel lang en in de geest van haar oorspronkelijke doelstellingen mag blijven bestaan!

2 gedachten over “Dertig jaar restauratie Luthers Hofje

 • juli 6, 2012 om 10:27 pm
  Permalink

  In het midden met het boeket bloemen sta ik op de foto, Hanna Hamersma, als bestuurslid/secretaris van het Luthers Hofje te Haarlem. Het is het jaar 1982. Al de andere bestuursleden, Joop Metz, voorzitter en Frans Fotgens, penningmeester, zijn overleden, ook Riek Asherman, ouderling (links). Een jaar daarvoor zijn plannen gemaakt en subsidies aangevraagd.
  De begroting was een half miljoen gulden waarbij het Rijk, de Provincie Noord Holland en de Gemeente Haarlem samen 300.000,- gulden uitkeerden. De rest was eigen geld en particuliere donaties.
  9 huisjes waren bewoond door 9 oudere dames, zij moesten elders worden ondergebracht in tijdelijke of een ander huis waar zij wilden blijven wonen. Mevrouw Scheer is teruggekomen, zij woont nog steeds naast de buitenpreekstoel in de Hof. Nadat de huisjes leeg waren en de aannemer een week later zijn werk zou hervatten, werden de huisjes meteen door krakers in beslag genomen. De electriciteit en water werd snel afgesloten maar toch werd van de grondkabel stroom afgetapt door de krakers. Brandgevaarlijk en de politie kon niets uuitrichten want dat betekende huisvredebreuk. Een juridische procedure om uitzetting voor elkaar te krijgen zou een jaar duren. Gelukkig heeft B&W Haarlem op ons verzoek een snelle uitzettingsprocedure gebruikt, waardoor in dezelfde week alle krakers met hun spulletjes in boodschappenkarretjes op een zonnige ochtend de Hof weer verlaten hebben. De werkzaamheden door het personeel van de aannemer zorgden eerst voor een algehele kaalslag van de huisjes, alleen de muren bleven overeind. Na een jaar waren 5 moderne nieuwe huizen met badkamer en centrale verwarming. De huren zijn van 50,- gulden naar 350,- gulden omhoog gegaan. In de waterpomp midden op de Hof werd een waterleiding aangelegd, zodat de pomp nadat de hoofdkraan is opengedraaid, weer water kan geven. In samenwerking met personeel van Openbare Werken van de Gemeente Haarlem, die als opzichter over de restauratie en renovatie optrad, is alles goed gegaan. Op de dag van ingebruikneming werd een herdenkingsteen onthuld door onze predikant ds Hallewas, de wethouder van Openbare Werken, de heer Noort, vertelde blij te zijn dat het eerste Hofje in Haarlem klaar was met restaureren. Er moesten ongeveer 20 Hofjes opgeknapt worden of nieuwbouw gepleegd. Hiertoe werd door architecten van Monumentenzorg een groot boek samengesteld met tekeningen en de historie van de diverse Hofjes. De afspraak met overheid was dat d.m.v. de huuropbrengst in het vervolg het onderhoud zelf betaald moet worden.
  Na 30 jaar is het Luthers Hofje naast de kerk nog prachtig om te zien en de bewoners wonen met plezier.

  Beantwoorden
 • november 25, 2015 om 2:38 pm
  Permalink

  Ik heb met veel belangstelling het restauratie verhaal gelezen. Ik zal zeker het verslag van de restauratiewerkzaamheden gaan lezen. Ik ben secretaris van de projectgroep Ambachtslieden van de Historische Vereniging Haerlem. Een van onze activiteiten is om kerkrentmeesters en hofjesbesturen hun aannemers te stimuleren om bij uitvoering van werkzaamheden gebruik te maken van ofwel stageplaatsen voor vmboérs ofwel van mbo leerlingen. Ook het verslag van Hans van Steenbergen , aannemer nu gepensioneerd is informatief. Kan het zijn dat het er voor werkzaamheden aan het hofje in 2016 weer subsidie aangevraagd wordt? En heeft U al een andere aannemer gevonden? Graag zien wij uw antwoord tegemoet, met vriendelijke groet, Has Kuijpers

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)