Naar het adres van de kerk »

Naar de routebeschrijving per OV of auto »

Naar de adressen van predikant, ouderenpastor en brandpuntraad »

Naar de adressen van koster, organist, ledenadministratie, verhuur en Luthers Hofje »

Naar rekeningnummers »

Evangelisch-Lutherse Kerk Haarlem

Witte Herenstraat 22 | 2011 NV Haarlem | 023-785 11 76 | info@luthersekerkhaarlem.nl

Klik hier voor de routebeschrijvingen.

Predikant

ds. Sietse van Kammen | Abraham Mensstraat 26 | 2015 JR Haarlem | 023-535 10 01 | s.vankammen@planet.nl

Ouderenpastoraat

Piet Windhorst | Vliegersplein 37 | 2141 VD Vijfhuizen | 023-558 17 91 | pbwindhorst@quicknet.nl

 

Secretaris Brandpunt Haarlem

Witte Herenstraat 22 | 2011 NV Haarlem | secretariaat@luthersekerkhaarlem.nl

Ouderlingen

mw. Ina Boonstra-de Haan

mw. Ans Heddes-Monsees

mw. Hanneke Ritzema

Diakenen

mw. Anneke van Grootheest-Sündermann

mw. Early Kolkman

mw. Meta van Schaik

Kerkrentmeesters

mw. Ina Boonstra-de Haan

Henny Varenbrink

Koster en organist

Klaas Koelewijn | Witte Herenstraat 20 | 2011 NV Haarlem | 023-785 11 76 | klaaskoelewijn@hotmail.com

Ledenadministrateur

Pieter Zeldenrust | p.zeldenrust@planet.nl

Verhuur kerkgebouw

info@luthersekerkhaarlem.nl

Luthers Hofje

Bestuur bereikbaar op luthershofje@luthersekerkhaarlem.nl

Rekeningnummers

Evangelisch-Lutherse Diaconie Haarlem-Beverwijk:

 • Rekeningnummer: 122533
 • IBAN: NL43INGB0000122533
 • BIC: INGBNL2A

Hoofdgeldcom.Ev.Luth.Gem. Haarlem-Beverwijk:

 • Rekeningnummer: 51753
 • IBAN: NL09INGB0000051753
 • BIC: INGBNL2A

Kerkrentmeester Ev.Luth.Gem. Haarlem-Beverwijk:

 • Rekeningnummer: 81268
 • IBAN: NL56INGB0000081268
 • BIC: INGBNL2A

Stichting tot restauratie van het Strobel Orgel:

 • Rekeningnummer: 6515629
 • IBAN: NL85INGB0006515629
 • BIC: INGBNL2A