Naar het adres van de kerk »

Naar de routebeschrijving per OV of auto »

Naar de adressen van predikant, ouderenpastor en kerkenraad »

Naar de adressen van koster, organist, ledenadministratie, verhuur en Luthers Hofje »

Naar rekeningnummers »

Evangelisch-Lutherse Kerk Haarlem

Witte Herenstraat 22 | 2011 NV Haarlem | 023-531 04 57 | info[at]luthersekerkhaarlem.nl

Klik hier voor de routebeschrijvingen.

Predikant

ds. Sietse van Kammen | Abraham Mensstraat 26 | 2015 JR Haarlem | 023-535 10 01 | vankammen@luthersekerkhaarlem.nl

Ouderenpastoraat

Piet Windhorst | Vliegersplein 37 | 2141 VD Vijfhuizen | 023-558 17 91 | windhorst@luthersekerkhaarlem.nl

Secretaris kerkenraad

mw. Alice Nederkoorn | Mecklenburgstraat 3 | 2012 ET Haarlem | 023-531 67 31 | nederkoorn@luthersekerkhaarlem.nl

Kerkenraad: Ouderlingen

Ina de Haan | dehaan@luthersekerkhaarlem.nl

Ans Heddes | heddes@luthersekerkhaarlem.nl

Alice Nederkoorn | nederkoorn@luthersekerkhaarlem.nl

Kerkenraad: Diakenen

Anneke van Grootheest | vangrootheest@luthersekerkhaarlem.nl

Barbara Heckel | heckel@luthersekerkhaarlem.nl

Tony Lindijer | lindijer@luthersekerkhaarlem.nl

Meta van Schaik | metavanschaik@gmail.com

Kerkenraad: Kerkrentmeesters

Casper van Boltaringen | vanboltaringen@luthersekerkhaarlem.nl

Karel ten Broecke (voorzitter kerkenraad) | tenbroecke@luthersekerkhaarlem.nl

Jelte Loggen |loggen@luthersekerkhaarlem.nl

Koster

Klaas Koelewijn | Witte Herenstraat 20 | 2011 NV Haarlem | 023-531 04 57 | kosterij@luthersekerkhaarlem.nl

Organist

Klaas Koelewijn | 06-129 33 466 | klaaskoelewijn@hotmail.com

Ledenadministrateur

Pieter Zeldenrust | p.zeldenrust@planet.nl

Verhuur kerkgebouw

verhuur@luthersekerkhaarlem.nl

Luthers Hofje

Bestuur bereikbaar op luthershofje@luthersekerkhaarlem.nl

Rekeningnummers

Evangelisch-Lutherse Diaconie Haarlem-Beverwijk:

 • Rekeningnummer: 122533
 • IBAN: NL43INGB0000122533
 • BIC: INGBNL2A

Hoofdgeldcom.Ev.Luth.Gem. Haarlem-Beverwijk:

 • Rekeningnummer: 51753
 • IBAN: NL09INGB0000051753
 • BIC: INGBNL2A

Kerkrentmeester Ev.Luth.Gem. Haarlem-Beverwijk:

 • Rekeningnummer: 81268
 • IBAN: NL56INGB0000081268
 • BIC: INGBNL2A

Stichting tot restauratie van het Strobel Orgel:

 • Rekeningnummer: 6515629
 • IBAN: NL85INGB0006515629
 • BIC: INGBNL2A