Bazaar op zaterdag 13 oktober 2018

Op zaterdag 13 oktober houden wij, net als vorig jaar, een gezellige Bazaar in de kerk. De Bazaar is open van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Het belooft weer een leuke een rommelmarkt in de kerk te worden met verschillende kraampjes. Kom kijken bij de kerstkraam, de boekenstand, de handwerkkraam of juist die met huishoudartikelen, speelgoed of antiek. Alle artikelen gaan voor een zacht prijsje weg.

Ook is er gedacht aan de inwendige mens: er is een koffie- en gebakkraam en dit jaar voor het eerst: een hotdog- en soepkraam.

Gedurende de dag is er ook een loterij en een rad van Fortuin met leuke prijzen.

De opbrengst is voor een goed doel.

Wil je meehelpen om de Bazaar bekend te maken? Download dan hier de flyer!

Eet mee bij de Agapèviering op 16 september 2018

Op zondag 16 september houden we de jaarlijkse Agapèviering. De Agapèviering is elk jaar weer een bijzondere dienst omdat er een maaltijd (ontbijt) wordt gecombineerd met een kerkdienst. We eten met elkaar, zingen samen, bidden en verwelkomen een gast die over een diaconaal project komt spreken. De Agapèviering heeft een open en ongedwongen karakter. Iedereen mag aanschuiven aan de grote gedekte tafels die in de kerkzaal worden opgesteld. Aanmelden wordt gewaardeerd, in verband met de planning van de inkopen: info@luthersekerkhaarlem.nl.

Dit jaar komt Wessel Nijholt vertellen over zijn werk als Diaconaal werker.

Achtergrond van de Agapèviering

Agapè betekent liefde. In vroegchristelijke kringen was het ook een aanduiding voor een liefdemaal. Broeders en zusters van alle leeftijden, rangen en standen konden elkaar ontmoeten rond zelf gebakken brood, zelf geperste wijn en vruchten van het veld. Zo deelde men, begeleid door zang en gebed, van wat men had. En men gaf uiting aan het gebod van de Here Jezus, om de naaste lief te hebben. In tegenstelling tot de viering van het Heilig Avondmaal, waarbij alleen leden werden toegelaten die belijdenis van het geloof hadden gedaan, was bij de Agapè iedereen welkom.

Al in 2000 hebben we in onze gemeente deze traditie in een nieuw jasje gegoten. De viering kwam in de plaats van de Oogstdienst, waarin gemeenteleden mandjes met fruit meenamen voor zieke en oude gemeenteleden. Na de dienst werden die mandjes door de diakenen en vrijwilligers bij de mensen thuis bezorgd. Vanaf 2000 brengen we de mensen weer naar de kerk, voor een gezamenlijke ochtendmaaltijd met gebed, muziek, Bijbellezingen, en een korte overdenking. Iedereen is welkom.

De diaconie en koster zorgen voor organisatie en aankleding, en het is elk jaar weer een feest om met gemeenteleden en gasten aan te schuiven aan de ronde ontbijttafels.

Monumentendagen 8 en 9 september

Het landelijke thema van de Open Monumentendagen dit jaar is ‘In Europa’. De Lutherse Kerk is zowel op zaterdag als op zondag open voor bezoekers. Er is een kerkcafé, met – bij goed weer – een terras op het kerkplein. In de Lurtherse kerk krijgt u de mogelijkheid om een van de oudste schuilkerken van Nederland te bezoeken. De gastheren en vrouwen zullen klaar staan om over de Lutherse Gemeente en de kerk te vertellen. Er wordt koffie geschonken met zelf gebakken taart en koek er bij op het gezellige plein, waar geen auto’s geparkeerd staan. Gedurende het hele weekend treden er koren op.

Openingstijden Lutherse Kerk

 • Zaterdag 8 september: 10-18 uur
 • Zondag 9 september: 10:30 uur Kerkdienst, van harte welkom om de kerk ‘in actie’ mee te maken
 • Zondag 9 september: 12-17 uur

Korenlint

Ook dit jaar is de Lutherse Kerk weer een van de locaties van het Korenlint. Een aantal keer treedt een koor op:

Lutherse Kerk op zaterdag 8 september

 • 13.00 uur: Haarlems Kleinkoor
 • 13.40 uur: Amsterdamse Gouwe Ouwe
 • 14.20 uur: Popkoor Haarlem Nocturne
 • 15.00 uur: Ensemble Chubritsa
 • 15.40 uur: Popkoor Puurzang en zo

Lutherse kerk op zondag 9 september

 • 13.20 uur: Whale City Sound
 • 14:00 uur: Amstel Rivers Singers
 • 14:40 uur: Fulco’s Regionaal Mannenkoor
 • 15.20 uur: COV Excelsior Leiderdorp

Oecumenische gesprekskring 2018

In het najaar gaat een oecumenische gesprekskring van start van drie bijeenkomsten in Haarlem. Doel van deze gesprekskring is om meer draagvlak te creëren voor de oecumene. De oecumene heeft twee poten: samen vieren (liturgie) en samen doen (diaconie). In deze drie bijeenkomsten besteden we aan beide poten aandacht. Enerzijds gaan we in op de inhoud van de oecumenische viering, ieder jaar in januari in de Basiliek Sint Bavo. Anderzijds is er ruimte voor diaconie, namelijk het gemeenschappelijke project van de Raad van Kerken en de GIDS-kerken: ‘Gasten in de stad’. Dit project is begonnen voor vluchtelingen, maar is nu voor nieuwe Haarlemmers, mensen met een verblijfsvergunning.

Deze gesprekskring is een initiatief van de Oud-Katholieke Kerk, de Lutheranen, de Doopsgezinden, de GIDS-kerken, Stem in de Stad en de Remonstranten en is open voor alle leden, vrienden, belangstellenden van de kerken in Haarlem. U bent van harte welkom.
Dit zijn de drie bijeenkomsten:

1. 70 jaar Wereldraad van Kerken

 • Woensdag 12 september 2018, 20.00-21.45 uur
 • Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 76, Haarlem,

De gespreksleider tijdens deze avond is pastoor Robert Frede.
 Robert houdt een inleiding over 70 jaar wereldraad en 50 jaar Nederlandse raad van kerken. Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van ‘Gasten in de stad’.

2. Justice you shall pursue

 • Woensdag 10 oktober 2018, 20.00-21.45 uur
 • Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, Haarlem

Bij de tweede bijeenkomst is ds Sabine du Croo de Jongh de gespreksleider. 
 Sabine houdt een inleiding op het thema van de oecumenische viering op 20 januari 2019 ‘Justice you shall pursue’ (Deuteronomium 16: 18-20). Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van ‘Gasten in de stad’.

3. Open inbreng

 • Woensdag 14 november 2018, 20.00-21.45 uur
 • Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22

De derde avond wordt geleid door ds Sietse van Kammen. Sietse gaat in op inhoud en vragen die in de vorige twee keren onvoldoende aan bod zijn gekomen. Na de pauze is opnieuw het woord aan een vertegenwoordiger van het project ‘Gasten in de stad’.

Opgeven graag via Bureau Remonstranten, tav Mariet Sonneveld, bureau.remhaarlem@gmail.com of per post Oranjekade 1, 2011VC Haarlem. Er zijn geen kosten aan deelname.

Het nieuwe beleidsplan

Op 12 februari is door de kerkenraad het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2018-2022 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam (ELGA) vastgesteld. Dit beleidsplan is het resultaat van gesprekken die zijn gevoerd nadat was vastgesteld dat de drie brandpunten van de ELGA sterk van elkaar verschillen in cultuur en het beleven van kerk-zijn.

We hebben onderzocht wat ons bindt als Lutherse Gemeente Amsterdam. Dit hebben we verwoord in een gezamenlijke visie:

We zien het als onze opdracht een levende Gemeente van Christus te zijn in een wereld die snel verandert en seculariseert. In onze Lutherse traditie is van meet af aan ruimte voor verandering, reformatie, die nodig is om in elke tijd invulling te geven aan die opdracht door nieuwe en oude vormen van kerk-zijn te verbinden. Dat open staan naar de tijd en wat nodig is zien we als essentieel van onze ELGA gemeenschap.

In een beeld van vuur, roos, wereld en zwaan hebben we onze missie samengevat:

 • Vuur: Het is onze missie om het vuur van de Reformatie brandend te houden en zo onze traditie steeds opnieuw van betekenis te laten zijn in onze tijd en wereld. Dit doen we in dialoog met een uitgesproken seculiere samenleving die noodlijdend op zoek is naar spiritualiteit en zingeving.
 • Roos: Wij zijn stevig geworteld in de Lutherse traditie, maar niet dogmatisch. De kern van deze traditie is dat wij, als christenen, onbekommerd en in vrijheid leven van Gods onvoorwaardelijke genade.
 • Wereld: Wij staan met ons gezicht naar de wereld. We zijn onderdeel van een verbindende wereldkerk. Van oorsprong zijn we een migrantenkerk en gastvrijheid is dan ook een kernwaarde. Onze gemeenschap wordt gevormd door mensen met een rijke schakering aan achtergronden, levensoriëntatie en nationaliteit. Door onze diaconie nemen we verantwoordelijkheid voor onze stad, leefomgeving en nood in de wereld.
 • Zwaan: We kunnen putten uit een schatkamer, gevuld door een lange en rijke traditie in liturgie, muziek en erfgoed. De Lutherse liturgie verbindt gelovigen in tijd en plaats. Ze staat tussen de Katholieke en Calvinistische tradities in en dient daarmee de Oecumene. Van oudsher wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor de kerkmuziek. De Lutherse kerk is een zingende kerk.

Op basis van deze gemeenschappelijke visie en missie willen we datgene wat ons bindt versterken en datgene wat ons onderscheid gebruiken. In de brandpunten is door de brandpuntraden een eigen beleidsplan opgesteld, waarbij de eigenheid van het brandpunt voorop wordt gezet. Op deze wijze is ons beleidsplan opgesteld: samen waar nodig met ruimte voor elk brandpunt. In de brandpunten wordt nu hard gewerkt om de beleidsplannen om te zetten in actie.

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)