Pasen en Stille Week 2018

Elk jaar vieren christenen het paasfeest. Bij Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar het paasfeest staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een periode waarin christenen het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus gedenken. De zogeheten veertigdagentijd begon dit jaar al in februari. Er volgen dan vijf zondagen waarop de aankondiging van Jezus’ lijden en sterven centraal staat. De zesde zondag (25 maart) heet Palmzondag of Palmpasen en markeert Jezus’ intocht in Jeruzalem en de laatste dagen voor zijn zijn sterven. Met Palmpasen start de laatste week voor het paasfeest, en die week wordt vaak de Stille Week of Goede Week genoemd. Daarin gedenken we dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen at, hoe hij werd verraden en uitgeleverd, werd veroordeeld, gekruisigd en begraven.

Zoals ieder jaar trekken we in de Stille Week weer samen op met andere kerken in Haarlem. Voel u vrij om, door de diepten van het alledaagse bestaan, mee te gaan naar het hoogtepunt van het christelijk geloof.

Palmpasen en de Stille Week (25 maart – 1 april 2018)

Tijdens de Stille Week worden er verschillende vieringen gehouden. Let goed op de locatie en aanvangstijd, want die variëren!

 • zondag 25-03-2018 | 10:30 uur | Lutherse Kerk Haarlem | Palmpasen

Zoals altijd spelen de kinderen in deze dienst, die we samen met de Protestantse Wijkgemeente Haarlem-Centrum vieren, de hoofdrol met mooi versierde palmpaasstokken. De kinderen nemen hun eigen stok mee van huis, en zullen een mooie optocht door de kerk houden zodat iedereen kan meegenieten. Daarna gaan ze naar de Janskliniek. Aan het einde van de dienst zijn ze weer terug in de kerk.

 • donderdag 29-03-2018 | 19:30 uur | Remonstrantse Kerk | Witte Donderdag

Viering waarin we het laatste avondmaal gedenken, de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen at. De viering vindt plaats in de Remonstrantse Kerk in de Wilhelminastraat, Haarlem.

 • vrijdag 30-03-2018 | 19:30 uur | Lutherse Kerk | Goede Vrijdag

We zetten de viering van donderdag voort, maar gedenken op deze avond hoe Jezus werd gekruisigd en stierf. De viering draagt daardoor een ingetogen karakter. Na de viering worden de bijbel, de antependia (altaarkleden) en de kaarsen weggedragen en verlaat men in stilte de kerk. Met medewerking van de Lutherse Cantorij.

 • zaterdag 31-03-2018 | 22:00 uur | Oude Bavo (Oude Groenmarkt) | Stille Zaterdag (Paaswake)

Stille Zaterdag is de overgang tussen dood en leven, tussen kruisiging en opstanding. De viering die donderdag begon wordt op Stille Zaterdag afgesloten met de Paaswake in de Oude Bavo, met medewerking van de Oude Bavo Cantorij.

Pasen (1 april 2018)

 • zondag 01-04-2018 | 10:30 uur | Lutherse Kerk Haarlem | Pasen

Op paasmorgen vieren we als vanouds het paasfeest in ons eigen kerkgebouw aan de Witte Herenstraat. De feestelijke dienst start om 10:30 uur. Tijdens de dienst vieren we het Heilig Avondmaal. De muzikale begeleiding is van Klaas Koelewijn (orgel) en Nicolas Isabelle (trompet).

Passion Concert op za 24/3

Wanneer? Zaterdag 24 maart 2018, 20:00 uur,
Waar? Lutherse Kerk Haarlem
Witte Herenstraat 22, 2011 NV Haarlem

Pasen komt er weer aan. Op zaterdag 24 maart is er in de Lutherse kerk een speciaal ‘Passieconcert’. Utako Arakawa, Machiko Takahashi en Christine Kamp brengen onder andere stukken van Bach, Scelsi ROussel, Andriessen en Verdi ten gehore. Het belooft een bijzondere avond te worden!

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar voor €15,- (leden van de Lutherse gemeente betalen €10,-) en zijn te reserveren via passionconcert18@gmail.com. U wordt verzocht de kaarten op de avond zelf contant te betalen aan de deur.

Een concert van:

Programma

 • J.S. Bach (1685-1750): Aria’s uit  Johanness Passion en Matheus Passion
 • J.S. Bach (1685-1750): Sonate BWV 1034 for flute and basso continuo
 • Giacinto Scelsi (1905-1988):  [Pwyll] for flute solo
 • A.Roussel (1869 – 1937):  Deux Poèmes de Ronsard
 • Hendrik Andriessen (1892-1981): Miroir de Peine. Jezus’ lijden vanuit het perspectief van Maria
 • G.Verdi (1813-1901):  “Ave Maria”  uit de opera “Otello”
 • Negro Sprituals: Were You There?
 • en meer…

 

Sietse van Kammen 25 jaar predikant

Op zondag 18 februari 2018 hebben we in een feestelijke dienst aandacht geschonken aan het 25-jarig predikantschap van dominee Sietse van Kammen. Sietse werd als predikant geordineerd op 7 februari 1993 in de Lutherse kerk te Leeuwarden. Slechts twee jaar daarna, op 5 september 1995, werd hij door ds. Ilona Fritz ingezegend in de Lutherse kerk in Haarlem. Er is heel wat de revue gepasseerd in de 23 jaren die volgden. Er is gedoopt, huwelijken zijn ingezegend en er werd afscheid genomen van dierbare gemeenteleden.

Bij zijn aanstelling in1995 werd Sietse tevens huispredikant van verzorgingshuis Vitae Vesper, waar hij de twee wekelijkse kapeldiensten verzorgde en aandacht schonk aan bewoners die daar prijs op stelden en hun hart bij hem uit konden storten. Het management had voor die bezoekjes vaste uren gereserveerd maar Sietse kwam en ging wanneer hij gelegenheid had. Dat tegen de zin van het hoofd verzorging in, die verhaal kwam halen bij het bestuur. In 2005 sloot het huis en Sietses rol was daar uitgespeeld. Volgens mij heeft hij er dierbare uurtjes doorgebracht en veel levenslessen van de oude lieden meegekregen. Heel veel keren ook afscheid moeten nemen van mensen die hem dierbaar waren geworden.

Zwanengekte

Toen Sietse als jonge vrijgezelle predikant in Haarlem kwam ging hij in Schalkwijk wonen in een appartement vlakbij mevrouw Toot Peters, een trouw gemeentelid dat hem een beetje in de gaten hield en waar hij zijn verhaal kwijt kon. Meteen al het tweede weekend van zijn predikantschap in 1995 waren er de Open Monumentendagen met een NCRV kerkenpad, waar heel veel mensen op af kwamen. Dat er op TV een preview gegeven werd van de wandeling waarin de Lutherzwanen aan het hek en de muur groot in beeld kwamen, had tot gevolg dat er ’s nachts een van de zwanen gestolen werd. De schilder adviseerde dat er nieuwe zwanen gemaakt moesten worden en die beslissing leidde er toe dat tientallen Haarlemmers zo’n zwaan aan hun muur wilden. Uiteindelijk werd de zwanenverkoop een prachtig project voor de fondswerving voor het te restaureren Strobelorgel en werden er uiteindelijk 385 zwanen verkocht!

Met alle middelen probeerde een aantal gemeenteleden het benodigde kapitaal bijeen te garen voor het orgel en die zwanen brachten heel wat op! Maar er was meer nodig. Sietse moest verduren, dat hij, staande op de preekstoel het uitzicht had over een gaanderij hoog opgetast met ingebrachte bazaarspullen. Een strijkplank, stapels pannen grote dozen stapels boeken en allerlei onduidelijkheden. Het openen van de bazaar was geen probleem maar die rommel…. Gelukkig voor hem kon de gaanderij niet meer als opslag gebruikt worden toen het orgel gedemonteerd werd en uiteindelijk als een phoenix uit de as van het verleden oprees. Op 1 april 2001 was het zover en mocht Sietse als openingshandeling uit handen van Sipko Plat, de voorzitter van het Orgelcomité, een van de oude orgelpijpen in ontvangst nemen. Het orgel speelde wonderschoon en bazaars werden er gelukkig niet meer georganiseerd! Het uitzicht was weer schoon.

Fusies en nieuwe impulsen

Als het getij verloopt moeten de bakens verzet worden en dat is een onontkoombaar proces. 1997 Was ook zo’n jaar van het nemen van beslissingen en het houden van extra vergaderingen. De Evangelisch-Lutherse Gemeente in Beverwijk aan de Koningstraat en de Gemeente in Haarlem fuseerden. Vanaf dat moment werd de gemeente Evangelisch- Lutherse Gemeente Haarlem-Beverwijk. Een aantal kerkdiensten, steeds de vijfde zondag van de maand, werd vanaf dat fusiegebeuren in Beverwijk gehouden. Het werden er steeds minder, totdat de laatste dienst gehouden werd op zondag 30 juni 2013. Sietse van Kammen leidde deze laatste dienst en samen met voorzitter Karel ten Broecke van de kerkenraad sloot Sietse van Kammen definitief de deur van ‘De Wijcker Swaen’.

Het kerkelijk leven in Haarlem kreeg hierdoor nieuwe impulsen, de kerkenraad werd versterkt en het pastorale bezoekwerk werd uitgebreid tot ver boven het Noordzeekanaal. Ouderenpastor Piet Windhorst werd in 2001 als bezoldigd pastor voor 3 jaar aangesteld, toen Sietse voorzitter van de Lutherse synode werd en geen tijd meer had voor het pastoraat. Piet Windhorst bleef en blijft dit vrijwillig doen in het uitgestrekte gebied van Noord- en Zuid-Kennemerland, inclusief het gebied van Hoofddorp.

De kerk werd steeds meer een ontmoetingscentrum, waar behalve de zondagse diensten het gemeenteleven door de week volop aandacht kreeg. Huiskamerkringen, het leerhuis en diverse gespreksgroepjes die onder leiding van de predikant de Bijbel verkenden of andere onderwerpen aansneden. Sietse richtte bovendien zijn aandacht op andere zaken, zoals de verkennende vergaderingen in Amsterdam om te onderzoeken of een fusie mogelijk zou kunnen zijn.

Uiteindelijk werd op 6 oktober 2012 de fusie tussen de Lutherse gemeente van Amsterdam en die van Haarlem-Beverwijk bekrachtigd en nu, jaren later, is het nog hard werken om met teruglopende mankracht, om op een goede manier te blijven besturen.

Renovaties

Onze predikant maakte heel wat renovaties en restauraties mee. In 2003 begon een kostbare opknapbeurt in de consistorieruimte die in vier zomermaanden, waarin de kachel niet gestookt hoefde te worden, z’n beslag kreeg. De oude naampanelen werden vakkundig gereinigd en teruggeplaatst.

Ook 2011, 12 en 13 waren jaren van restaureren. Er moest veel gebeuren. Van binnen en buiten werd het kerkgebouw aangepakt. Dak, toren, goten werden als nieuw. Een verwarmingssysteem werd aangelegd en de elektriciteit gemoderniseerd. Een enorme ruimtewinst was de beslissing om een vaste trap te plaatsten en zo de zolders te kunnen benutten. Daar kunnen nu de bazaarspullen worden opgeslagen. Want de bazaar is nieuw leven ingeblazen!

Nieuw liedboek

Sietse heeft ervaren dat hij in de loop van de jaren veel geliefde gemeenteleden heeft moeten begraven. Er is meermalen gedoopt en getrouwd, uitstapjes met de jeugd gemaakt en kerstspelen opgevoerd. Op 25 mei 2013 werd het nieuwe liedboek der kerken geïntroduceerd. Nieuwe liederen moeten aangeleerd worden en Sietses favoriete lied uit deze nieuwe bundel is lied 253:

De zon daalt in de zee
De duisternis valt in
Ik loof de goede God
Hij geeft mij dag en nacht
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.
Laat dagen in de nacht
Waar wanhoop heerst en dood
geloof en hoop op U
U hebt uw schepping lief
U hebt uw schepping innig lief
Kom, nacht, en troost ons zacht
Kom, God, genees ons hart
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond
Heel, Vader, ook de diepste wond.

Najaar 2014 ziet de Nieuwe Bijbelvertaling het licht. Deze nieuwe vertaling die op de lezenaar ligt, werd geschonken door het gemeentelid Frans Hille. In 25 jaar is veel van wat het leven te bieden heeft langs gekomen en in dankbaarheid kunnen we samen met Sietse van Kammen omkijken en genieten van dit jubileum en hopen dat de toekomst nog mooie momenten voor onze predikant Sietse en de Lutherse Gemeente in petto heeft.

De kinderkerk in de Veertigendagentijd

Tijdens de Veertigdagentijd gaan de kinderen in de kinderkerk weer met een eigen project aan de slag. Het thema dit jaar is ‘Ik zorg voor jou’. Uit een koffer wordt elke week iets gehaald als symbool voor dat thema voor de betreffende zondag. Dominee Sietse heeft met organist Klaas een projectlied uit het liedboek gezocht. Dit lied wordt ook meegenomen met de Palmpasenoptocht naar de Janskliniek, op Palmzondag. Evenals vorige jaren wordt ook dit jaar weer de jeugd van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Centrum, van de Remonstranten en van de Oud-Katholieke Parochie benaderd om mee te lopen met hun Palmpasenstokken. Carla van Drie is pastor in de Janskliniek en zal de kinderen daar opwachten.

Afrika Koffiemorgen op 4 februari 2018

Het is inmiddels een langlopen traditie; op zondag 4 februari 2018 is de 11e editie van de Afrika Koffiemorgen. Houd deze zondag ‘vrij’ en kom met familie, vrienden en vriendinnen!

De ZWO-groep zet zich al een aantal jaren in om geld te in te zamelen voor onze partnerkerk, de African Divine Church (ADC) in Kenia. Een van de vaste acties is op zondagmorgen van het Werelddiaconaat, om een koffiemorgen te organiseren. Een keer per jaar betáált u dan voor uw kopje koffie en kunt u er een lekker taartje bij kopen. Daarna is er een glaasje wijn te koop met een hartig hapje. Al het geld dat we ophalen gaat rechtstreeks naar het ADC-project. In de afgelopen jaren hebben we rond de 1.000 euro opgehaald. Dit geld is hard nodig. Daarom rekenen we ook dit jaar weer op uw komst.

Maar hoe gaan we nu geld verdienen?

Helaas is de koffie op deze dag niet gratis en ook voor de taart, de drankjes en de andere hapjes zult u mogen betalen. U kunt op een knipkaart aanschaffen. Het gaat goed in Nederland, maar de knipkaart blijft dezelfde prijs. De hapjes worden wel iets duurder, daarom wordt de prijs van de VIP-kaart na elf jaar wel verhoogd. Voor €5.00 koop je een knipkaart waarmee je al het heerlijks kunt kopen. U kunt ook een VIP-kaart kopen voor €17,50. Met deze persoonlijke kaart kan onbeperkt genoten worden van al het lekkers. De meeneemhapjes en het meeneembakje vallen niet onder de VIP-kaart. Bijvoorbeeld: de prijs voor een kopje koffie zal op deze zondag €1 zijn. Met één knipkaart kunt u dus voor u zelf en 4 anderen een heerlijk kopje koffie aanschaffen, maar je kunt er ook een taartje voor kopen (vanaf €1,50, of een glaasje wijn, €2.) Sinds enige jaren is er ook de mogelijkheid om lekkers te kopen om thuis op te eten. Dit jaar worden er voor €2 bakjes verkocht om hapjes mee naar huis te nemen.

Waar komen de taart en de lekkere hapjes vandaan?

Ook hier willen we een beroep op u doen. We vragen u iets voor ons te bakken (zo mogelijk kant en klaar te kopen), hartig of zoet.
Voor de koffie en de drankjes wordt gezorgd. Ga aan de slag en bak zoet en hartige zaken. Er kan veel gebakken worden. Afgelopen jaren hadden we maar nipt aan genoeg, de kruimels werden opgelikt. Verzin originele recepten, bijvoorbeeld kaasstengels of lekkere bakjes salade, etc.

“Koekjes van eigen deeg”. Bak ook dit jaar veel koekjes. De koekjes worden in zakjes van 10 stuks verpakt en verkocht voor €2,50. Wat is leuker er dan je vriend of vriendin te trakteren op een Keniakoekje. Een koekje van eigen deeg dat bij draagt een het geluk van anderen. In 2015 vlogen de zakjes van de toonbank. In no time waren we uitverkocht. Laten we dit jaar iets later zijn uitverkocht zijn, dus zijn er meer Koekjes van eigen deeg, nodig!

Nieuw 2018: Breien voor Kenia (haken mag ook)

Breien is weer helemaal in. Veel mensen dragen tegenwoordig graag zelf gebreide sjaals, mutsen en of omslagdoeken. Daarom komt er een breihoek. Het is waarschijnlijk te kort dag voor mensen die gedreven zijn in breien in onze gemeente, om een hele collectie nog klaar te krijgen voor 4 februari. Dat hoeft ook niet. Als je kunt breien, kun je een mooi product laten zien dat je in opdracht voor een ander wilt breien. Daar vraag je een vergoeding voor. Dit bedrag kun je dan, na aftrek van materiaalkosten, schenken aan Kenia. Dus meld je aan als breister of breier. Ook als je niet op zondag 4 februari aanwezig kunt zijn, maar wel in opdracht wilt breien. Je mag je ook melden als je nog geen voorbeeld hebt. Heb je mooie gebreide producten ter verkoop, dan zijn die van harte welkom.

Doneren van resten wol. Resten wol zijn van harte welkom. Je kunt in de breihoek je resten wol doneren. De gedoneerde resten kunnen gebruikt worden voor breiopdrachten. Ze worden mogelijk ter plekke verhandeld.

Wilt u een muzikaal intermezzo als bijdrage leveren?

Graag van te voren aangeven, zodat we een goede plaats voor u kunnen regelen. We hopen u allen en mogelijk ook uw gasten, te zien op zondag 4 februari 2018. Als u vragen heeft of u wilt zich opgeven voor een leuk muzikaal intermezzo kan dat via info@luthersekerkhaarlem.nl.

Vriendelijke groeten,
Marleen van Anken en Meta van Schaik, namens de ZWO groep

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)