Advent en Kerst 2019

Wie over straat loopt ziet in Haarlem overal alweer de voorbereidingen voor kerst. Feestelijke verlichting vrolijkt de stad op. In de kerk is het kerstfeest ook een feest van het licht. Maar van een ander licht. Het licht van de komst van God onder de mensen op aarde, door de geboorte van Jezus van Nazareth. In de Adventstijd en rond Kerst worden er zoals gebruikelijk speciale diensten en bijeenkomsten gehouden waarin we stil staan bij de boodschap van kerst.

In 2019 is dit het schema van diensten en activiteiten:

zo 1 december
10:30 uur Zondagse eredienst (Eerste Advent). Voorganger: ds. Sietse van Kammen, viering Heilig Avondmaal
zo 8 december 10:30 uur Zondagse eredienst (Tweede Advent). Voorganger: mw. drs. Barbara Heckel
zo 15 december 10:30 uur Zondagse eredienst (Derde Advent). Voorganger: ds. Sietse van Kammen
zo 22 december 10:30 uur Zondagse eredienst (Vierde Advent). Voorganger: ds. Sietse van Kammen
di 24 december 21:00 uur KERSTAVOND (vanaf 20:00 uur CAROLS zingen op het kerkplein)
wo 25 december 10:30 uur KERSTMORGEN (Viering voor de hele familie, o.l.v. de kinderkerk)
zo 29 december 10:30 uur Oudejaarsdienst. Voorganger: ds. Sietse van Kammen
zo 5 januari 10:30 uur Nieuwjaarsdienst. Voorganger: ds. Sietse van Kammen


24 december: KERSTAVOND

Op 24 december bent u van harte uitgenodigd in de verwarmde en sfeervol versierde Lutherse kerk voor de traditionele kerstviering. Een viering waarin het kerstverhaal gelezen wordt, kerstliederen gezongen worden en we samen stil staan bij de betekenis van kerst. Met medewerking van de Lutherse Cantorij.

Om 20.00 uur wordt u met een warm drankje en swingende Carols welkom geheten op het kerkplein.

25 december: FAMILIEFEEST OP KERSTMORGEN

Op kerstmorgen heeft de kinderkerk de leiding over de feestelijke kerstviering voor de hele familie. De kinderen staan centraal, maar natuurlijk is het feest niet compleet zonder dat ook de pappa’s, mamma’s, grootouders, gemeenteleden en belangstellenden erbij zijn! Het belooft weer een bijzondere dienst te worden met allemaal dieren!

Eet mee bij de Agapèviering op 22 september 2019

Op zondag 22 september houden we de jaarlijkse Agapèviering. De Agapèviering is elk jaar weer een bijzondere viering omdat er een maaltijd (ontbijt) wordt gecombineerd met een kerkdienst. We eten met elkaar, zingen samen, bidden en verwelkomen een gast die over een diaconaal project komt spreken. De Agapèviering heeft een open en ongedwongen karakter. Iedereen mag aanschuiven aan de grote gedekte tafels die in de kerkzaal worden opgesteld. Aanmelden wordt gewaardeerd, in verband met de planning van de inkopen: info@luthersekerkhaarlem.nl.

Dit jaar komt Christianne Zeldenrust vertellen over haar deelname aan de internationale Taizébijeenkomst, eerder dit jaar in Libanon. Ze heeft een bijzonder verhaal, dus van harte aanbevolen!

Achtergrond van de Agapèviering

Agapè betekent liefde. In vroegchristelijke kringen was het ook een aanduiding voor een liefdemaal. Broeders en zusters van alle leeftijden, rangen en standen konden elkaar ontmoeten rond zelf gebakken brood, zelf geperste wijn en vruchten van het veld. Zo deelde men, begeleid door zang en gebed, van wat men had. En men gaf uiting aan het gebod van de Here Jezus, om de naaste lief te hebben. In tegenstelling tot de viering van het Heilig Avondmaal, waarbij alleen leden werden toegelaten die belijdenis van het geloof hadden gedaan, was bij de Agapè iedereen welkom.

Al in 2000 hebben we in onze gemeente deze traditie in een nieuw jasje gegoten. De viering kwam in de plaats van de Oogstdienst, waarin gemeenteleden mandjes met fruit meenamen voor zieke en oude gemeenteleden. Na de dienst werden die mandjes door de diakenen en vrijwilligers bij de mensen thuis bezorgd. Vanaf 2000 brengen we de mensen weer naar de kerk, voor een gezamenlijke ochtendmaaltijd met gebed, muziek, Bijbellezingen, en een korte overdenking. Iedereen is welkom.

De diaconie en koster zorgen voor organisatie en aankleding, en het is elk jaar weer een feest om met gemeenteleden en gasten aan te schuiven aan de ronde ontbijttafels.

Open Monumentendagen 2019

  • Zaterdag 14 september, 10:00 – 17:00 uur
  • Zondag 15 september, 10:30 uur (kerkdienst), 13:00 – 17:00 uur

Ook de Lutherse Kerk opent dit jaar weer op beide Open Monumentendagen haar deuren! Het algemene thema van de monumentendagen van dit jaar is ‘Plekken van Plezier’.

De gastheren en vrouwen zullen met plezier klaarstaan om over de Lutherse gemeenschap en de kerk te vertellen. Er is koffie, thee, limonade en zelfgebakken taart en koek op ons gezellige kerkplein. We hopen op mooi zonnig weer!

Het plezier van de Lutherse viering

Wie een keer wil meemaken op welke wijze de Lutherse gemeenschap in Haarlem al meer dan 400 jaar de zondagochtend viert, is van harte welkom bij de viering (‘kerkdienst’) op zondagmorgen, aanvang 10:30 uur. De viering op 15 september heeft bovendien een extra feestelijk tintje omdat het een doopviering is! Van harte uitgenodigd!

Korenlint en het Hamstra Quintet

Gedurende het hele weekend treden er koren op. We zijn in het bijzonder blij met het ‘Quintet’ uit eigen gelederen, onder leiding van Reinbert Hamstra, dat tussen het zingen van de koren op zal treden!

Programma Korenlint zaterdag 14 september

  • 13.00 uur Puisque Tout Passe
  • 14.30 uur Chante Encore
  • 16.00 uur Euphonion Singers

Programma Korenlint zondag 15 september

  • 13.00 uur Haarlem Voices
  • 14.00 uur Wereldkoor Haarlem
  • 15.00 uur Vrouwenkoor Hoor Haar

Onthulling ornamenten op 8 september

  • Zondag 8 september 2019, 14:30 uur, Lutherse Kerk Haarlem, Witte Herenstraat 22

De ornamenten uit het oude Vitae Vesper hebben een derde leven gevonden in de muur op het kerkplein van de Lutherse kerk Haarlem. Burgemeester drs. Jos Wienen zal de stenen die vervangen zijn vanuit het oude rusthuis om 14:30 uur onthullen.

De eerste plekken van de ornamenten

Beeldhouwer Tjipke Visser uit Bergen (1876 – 1955) maakte voor de gevel van Lutherse Wees- en Oudemannenhuis 8 ornamenten (2 lepelaars, 2 hoofden, een groot tekst ornament en 3 dierkoppen). Het tehuis werd gebouwd met geld uit de nalatenschap van Jan de Koning, familie van De Koning Tilly van de ’Oprechte Haarlemmer Olie’. Na 1961 werd de naam van het tehuis Evangelisch-Luthers Bejaardencentrum “Vitae Vesper”. Het tehuis werd op 28 januari 1906 geopend.

In 1981 werd het tehuis afgebroken en wordt het nieuwe “Vitae Vesper” op 18 november 1983 in gebruik genomen. In het nieuwe tehuis hebben de oude ornamenten een plaatsje gekregen in het lage tuinmuurtje aansluitend op de stoep. Behalve de tekststeen, deze kreeg een tijdelijke plek op het Lutherse hofje.

Zoektocht naar een nieuwe plek

Het nieuwe Vitae Vesper heeft geen lang leven gekend want in 2015, na 32 jaar, wordt het gesloopt. Alleen niet meer voor een verzorgingstehuis maar voor “Haarlems Geluk” een nieuwbouwcomplex met luxe woningen. Ook hier komen de oude ornamenten weer ter discussie alleen wordt er nu geen plaats in de nieuwbouw voor gereserveerd. De wijkraad Koninginnebuurt heeft zich steeds sterk gemaakt voor het behoud van deze stukken erfgoed. Maar het lukte niet. Toch kwam er een mooie oplossing: de Lutherse Kerk – destijds eigenaar van Vitae Vesper – wil de beelden een plek geven op het eigen terrein van de kerk aan de Witte Herenstraat in het centrum.

Diefstal

De geschiedenis van wat er zich daarna afspeelde is bekend. Er werden drie ornamenten gestolen: de Pelikaan, de Lepelaar en één van de hoofden. Waarvan er één na een artikel van Richard Stekelenburg in het Haarlems Dagblad ’s nachts is terug gebracht. Maar de andere twee staan nog
steeds geboekt als vermist.

Het zou een toeval zijn als de twee ornamenten in de toekomst een keer zouden worden ontdekt. Dit was dan ook de reden dat de SGVH samen met Casper van Boltaringen de huidig secretaris van de Lutherse Kerk in Haarlem een sponsor actie is gestart en het gelukt is om met behulp van de Ruigrok Stichting, Stichting Monumentenbehoud, St. Maatschappelijke zorg Evangelisch Lutherse Gem. Haarlem, de SGVH en een paar particulieren en bewoners uit de straat om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.
Beeldhouwer Koen van Velzen uit Leusden kreeg de opdracht.

Gelukkig heeft de SGVH veel foto’s in hun documentatie van de ornamenten en met behulp van de maatvoering van de nog aanwezige ornamenten konden prachtige replica’s worden gehouwen uit blokken zandsteen. Het metselbedrijf van Winfried Huigsloot, dat ook betrokken was bij de bouw van “Haarlems Geluk”, sponsorde het inmetselen van alle ornamenten in de tuinmuur van de Luthers kerk, waarvan hij gelukkig de twee replica’s zondag 8 september 2019 heeft kunnen inmetselen.

Slotzondag met bbq

Op zondag 23 juni was de slotzondag. Zoals inmiddels goed gebruik is geworden, werd de dienst verzorgd door de leiding van de crèche en kinderkerk. Dit jaar moesten de gemeenteleden in de dienst door middel van puzzels en opdrachten zelf gaan uitzoeken hoe de dienst verder zou gaan verlopen. Pas als de goede liederen werden gevonden en gezongen kon de dienst verdergaan. Het was erg gezellig bij deze “Escape de kerkdienst”- versie van een escaperoom. De mensen zaten in groepjes bij elkaar naarstig te puzzelen en zongen vervolgens vol trots het lied dat ze zelf gevonden hadden.

Na de dienst en de koffie zijn we met z’n allen op de foto gezet in het Hofje voor de buitenpreekstoel. En daarna konden we allemaal heerlijk genieten van het (al dan niet vegetarische) vlees van de twee barbecues, de salades die door verschillende gemeenteleden gemaakt waren en het heerlijke weer.

Iedereen genoot en we hebben zomaar het idee dat er een nieuwe traditie is geboren. Volgend jaar weer?

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)