Monumentendagen 8 en 9 september

Het landelijke thema van de Open Monumentendagen dit jaar is ‘In Europa’. De Lutherse Kerk is zowel op zaterdag als op zondag open voor bezoekers. Er is een kerkcafé, met – bij goed weer – een terras op het kerkplein. In de Lurtherse kerk krijgt u de mogelijkheid om een van de oudste schuilkerken van Nederland te bezoeken. De gastheren en vrouwen zullen klaar staan om over de Lutherse Gemeente en de kerk te vertellen. Er wordt koffie geschonken met zelf gebakken taart en koek er bij op het gezellige plein, waar geen auto’s geparkeerd staan. Gedurende het hele weekend treden er koren op.

Openingstijden Lutherse Kerk

 • Zaterdag 8 september: 10-18 uur
 • Zondag 9 september: 10:30 uur Kerkdienst, van harte welkom om de kerk ‘in actie’ mee te maken
 • Zondag 9 september: 12-17 uur

Korenlint

Ook dit jaar is de Lutherse Kerk weer een van de locaties van het Korenlint. Een aantal keer treedt een koor op:

Lutherse Kerk op zaterdag 8 september

 • 13.00 uur: Haarlems Kleinkoor
 • 13.40 uur: Amsterdamse Gouwe Ouwe
 • 14.20 uur: Popkoor Haarlem Nocturne
 • 15.00 uur: Ensemble Chubritsa
 • 15.40 uur: Popkoor Puurzang en zo

Lutherse kerk op zondag 9 september

 • 13.20 uur: Whale City Sound
 • 14:00 uur: Amstel Rivers Singers
 • 14:40 uur: Fulco’s Regionaal Mannenkoor
 • 15.20 uur: COV Excelsior Leiderdorp

Sietse van Kammen 25 jaar predikant

Op zondag 18 februari 2018 hebben we in een feestelijke dienst aandacht geschonken aan het 25-jarig predikantschap van dominee Sietse van Kammen. Sietse werd als predikant geordineerd op 7 februari 1993 in de Lutherse kerk te Leeuwarden. Slechts twee jaar daarna, op 5 september 1995, werd hij door ds. Ilona Fritz ingezegend in de Lutherse kerk in Haarlem. Er is heel wat de revue gepasseerd in de 23 jaren die volgden. Er is gedoopt, huwelijken zijn ingezegend en er werd afscheid genomen van dierbare gemeenteleden.

Bij zijn aanstelling in1995 werd Sietse tevens huispredikant van verzorgingshuis Vitae Vesper, waar hij de twee wekelijkse kapeldiensten verzorgde en aandacht schonk aan bewoners die daar prijs op stelden en hun hart bij hem uit konden storten. Het management had voor die bezoekjes vaste uren gereserveerd maar Sietse kwam en ging wanneer hij gelegenheid had. Dat tegen de zin van het hoofd verzorging in, die verhaal kwam halen bij het bestuur. In 2005 sloot het huis en Sietses rol was daar uitgespeeld. Volgens mij heeft hij er dierbare uurtjes doorgebracht en veel levenslessen van de oude lieden meegekregen. Heel veel keren ook afscheid moeten nemen van mensen die hem dierbaar waren geworden.

Zwanengekte

Toen Sietse als jonge vrijgezelle predikant in Haarlem kwam ging hij in Schalkwijk wonen in een appartement vlakbij mevrouw Toot Peters, een trouw gemeentelid dat hem een beetje in de gaten hield en waar hij zijn verhaal kwijt kon. Meteen al het tweede weekend van zijn predikantschap in 1995 waren er de Open Monumentendagen met een NCRV kerkenpad, waar heel veel mensen op af kwamen. Dat er op TV een preview gegeven werd van de wandeling waarin de Lutherzwanen aan het hek en de muur groot in beeld kwamen, had tot gevolg dat er ’s nachts een van de zwanen gestolen werd. De schilder adviseerde dat er nieuwe zwanen gemaakt moesten worden en die beslissing leidde er toe dat tientallen Haarlemmers zo’n zwaan aan hun muur wilden. Uiteindelijk werd de zwanenverkoop een prachtig project voor de fondswerving voor het te restaureren Strobelorgel en werden er uiteindelijk 385 zwanen verkocht!

Met alle middelen probeerde een aantal gemeenteleden het benodigde kapitaal bijeen te garen voor het orgel en die zwanen brachten heel wat op! Maar er was meer nodig. Sietse moest verduren, dat hij, staande op de preekstoel het uitzicht had over een gaanderij hoog opgetast met ingebrachte bazaarspullen. Een strijkplank, stapels pannen grote dozen stapels boeken en allerlei onduidelijkheden. Het openen van de bazaar was geen probleem maar die rommel…. Gelukkig voor hem kon de gaanderij niet meer als opslag gebruikt worden toen het orgel gedemonteerd werd en uiteindelijk als een phoenix uit de as van het verleden oprees. Op 1 april 2001 was het zover en mocht Sietse als openingshandeling uit handen van Sipko Plat, de voorzitter van het Orgelcomité, een van de oude orgelpijpen in ontvangst nemen. Het orgel speelde wonderschoon en bazaars werden er gelukkig niet meer georganiseerd! Het uitzicht was weer schoon.

Fusies en nieuwe impulsen

Als het getij verloopt moeten de bakens verzet worden en dat is een onontkoombaar proces. 1997 Was ook zo’n jaar van het nemen van beslissingen en het houden van extra vergaderingen. De Evangelisch-Lutherse Gemeente in Beverwijk aan de Koningstraat en de Gemeente in Haarlem fuseerden. Vanaf dat moment werd de gemeente Evangelisch- Lutherse Gemeente Haarlem-Beverwijk. Een aantal kerkdiensten, steeds de vijfde zondag van de maand, werd vanaf dat fusiegebeuren in Beverwijk gehouden. Het werden er steeds minder, totdat de laatste dienst gehouden werd op zondag 30 juni 2013. Sietse van Kammen leidde deze laatste dienst en samen met voorzitter Karel ten Broecke van de kerkenraad sloot Sietse van Kammen definitief de deur van ‘De Wijcker Swaen’.

Het kerkelijk leven in Haarlem kreeg hierdoor nieuwe impulsen, de kerkenraad werd versterkt en het pastorale bezoekwerk werd uitgebreid tot ver boven het Noordzeekanaal. Ouderenpastor Piet Windhorst werd in 2001 als bezoldigd pastor voor 3 jaar aangesteld, toen Sietse voorzitter van de Lutherse synode werd en geen tijd meer had voor het pastoraat. Piet Windhorst bleef en blijft dit vrijwillig doen in het uitgestrekte gebied van Noord- en Zuid-Kennemerland, inclusief het gebied van Hoofddorp.

De kerk werd steeds meer een ontmoetingscentrum, waar behalve de zondagse diensten het gemeenteleven door de week volop aandacht kreeg. Huiskamerkringen, het leerhuis en diverse gespreksgroepjes die onder leiding van de predikant de Bijbel verkenden of andere onderwerpen aansneden. Sietse richtte bovendien zijn aandacht op andere zaken, zoals de verkennende vergaderingen in Amsterdam om te onderzoeken of een fusie mogelijk zou kunnen zijn.

Uiteindelijk werd op 6 oktober 2012 de fusie tussen de Lutherse gemeente van Amsterdam en die van Haarlem-Beverwijk bekrachtigd en nu, jaren later, is het nog hard werken om met teruglopende mankracht, om op een goede manier te blijven besturen.

Renovaties

Onze predikant maakte heel wat renovaties en restauraties mee. In 2003 begon een kostbare opknapbeurt in de consistorieruimte die in vier zomermaanden, waarin de kachel niet gestookt hoefde te worden, z’n beslag kreeg. De oude naampanelen werden vakkundig gereinigd en teruggeplaatst.

Ook 2011, 12 en 13 waren jaren van restaureren. Er moest veel gebeuren. Van binnen en buiten werd het kerkgebouw aangepakt. Dak, toren, goten werden als nieuw. Een verwarmingssysteem werd aangelegd en de elektriciteit gemoderniseerd. Een enorme ruimtewinst was de beslissing om een vaste trap te plaatsten en zo de zolders te kunnen benutten. Daar kunnen nu de bazaarspullen worden opgeslagen. Want de bazaar is nieuw leven ingeblazen!

Nieuw liedboek

Sietse heeft ervaren dat hij in de loop van de jaren veel geliefde gemeenteleden heeft moeten begraven. Er is meermalen gedoopt en getrouwd, uitstapjes met de jeugd gemaakt en kerstspelen opgevoerd. Op 25 mei 2013 werd het nieuwe liedboek der kerken geïntroduceerd. Nieuwe liederen moeten aangeleerd worden en Sietses favoriete lied uit deze nieuwe bundel is lied 253:

De zon daalt in de zee
De duisternis valt in
Ik loof de goede God
Hij geeft mij dag en nacht
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.
Laat dagen in de nacht
Waar wanhoop heerst en dood
geloof en hoop op U
U hebt uw schepping lief
U hebt uw schepping innig lief
Kom, nacht, en troost ons zacht
Kom, God, genees ons hart
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond
Heel, Vader, ook de diepste wond.

Najaar 2014 ziet de Nieuwe Bijbelvertaling het licht. Deze nieuwe vertaling die op de lezenaar ligt, werd geschonken door het gemeentelid Frans Hille. In 25 jaar is veel van wat het leven te bieden heeft langs gekomen en in dankbaarheid kunnen we samen met Sietse van Kammen omkijken en genieten van dit jubileum en hopen dat de toekomst nog mooie momenten voor onze predikant Sietse en de Lutherse Gemeente in petto heeft.

Kerstspel 2016: Luther en de kerstboom

Het was weer een groot feest in de kerk op kerstmorgen! De leiding van de kinderkerk had een prachtige dienst voorbereid voor jong en oud, Klaas en de familie Hamstra (geholpen door de kinderen met tamboerijnen, woodblocks en sambaballen) zorgden voor supervrolijke muzikale klanken en Anneke van Boltaringen vertelde op adembenemende wijze over de legende van Maarten Luther en de kerstboom. De kinderen vertolkten weer prachtige rollen in het fotospel! Heb je het gemist, of wil je het verhaal nog een keer teruglezen en -zien? Kijk dan gauw hieronder!

 

Terugblik Luther in Haarlem: Lectio Divina en aflaat

Het werd een bijzondere avond (12 oktober jl.) over Luther en meditatie. Niet alleen doordat we de smaak van het mediteren te pakken kregen maar ook door de inspirerende leiding van Dr. Kick Bras. Hij benadrukte dat we, terugblikkend op de reformatie van 500 jaar geleden, niet alleen oog moeten hebben voor wat anders werd maar ook voor de continuïteit.

12-10: Lectio divina

Dit werd geïllustreerd aan de hand van voorbeelden op het gebied van Bijbellezing, meditatie en gebed. Geschetst werd hoe Luther zich als augustijner monnik meditatie en lectio divina eigen heeft moeten maken. De boetemeditatie en de lijdensmeditatie waren belangrijk: het bewust worden van je eigen zonden en het berouw daarover in het besef dat Christus voor jou geleden heeft. De bestaande meditatiepraktijken werden zeker niet door Luther verworpen. Hij gaf er een eigen invulling aan zonder een breuk met het verleden voor te staan.

We gingen ook zelf aan de slag met ‘biddend lezen’ en ‘ruminare’ (herkauwen). ‘Je moet het Woord van God be-mediteren, dat wil zeggen: niet alleen in je hart, maar ook met je mond uitspreken en letter voor letter overdenken, lezen en nog eens lezen, met vlijtige opmerkzaamheid en bedenken wat de Geest ermee zal bedoelen.’ Lectio, meditatio, oratio en contemplatio’ is de volgorde, in het Duits is deze vierslag vertaald als ‘Lere, Dancksagung, Beicht, Gebet’, en door onze lutherse predikant J. Happee destijds uitgewerkt in de vier B’s: bedenken, bedanken, belijden en bidden. We gaan met de tekst van Luther aan de gang: ‘dat ik in God alleen mijn vertrouwen stellen moet en hem zo mijn God laat zijn….’ We staan stil bij de betekenis van de tentatie, de aanvechting, die bij Luther steeds de kop op stak. In de discussie daarna hield de ‘continuïteit wel of niet’ de gemoederen bezig. In de middeleeuwse mystiek stond de Bijbel niet zo centraal, maar voor Luther wel: hoe is deze verandering te duiden wat betreft de continuïteit of betekent dit toch een breuk met het verleden? Mooi van deze avond was dat wij ook met een andere, minder strijdvaardige, meer ingekeerde kant van Luther in aanraking zijn gekomen.

16-11: De aflaat

Op 16 november hield Prof. Dr. Christoph Burger de laatste lezing van het seizoen, die zowaar de volgende ochtend in Reformatorisch Dagblad de pers haalde. “Snelle verspreiding stellingen overviel Luther” stond er boven het artikel waarin een goede samenvatting werd gegeven van wat ter tafel was gekomen. De kern van wat Luther voorstond was niet gelegen in de 95 stellingen die hij al dan niet op de deur van de slotkapel te Wittenberg zou hebben aangeslagen, maar in dat mensen zich niet via Maria maar via de barmhartige Christus als enige middelaar tot God zouden wenden. Ons werd uitgelegd hoe het precies zat met begrippen als schuld, genoegdoening, boete en straf en hoe daar net zo lang mee gegoocheld werd totdat het idee bestond dat je door aflaten te kopen ook verlost zou zijn van je schuld. Het verdient aanbeveling de lezing nog eens in zijn geheel te bestuderen voor wie geïnteresseerd is in deze kwestie. Dit behoort zeker tot de mogelijkheden door contact op te nemen met de auteur. In een beknopt verlag is het onmogelijk aan het vele wat geboden werd recht te doen.

Zeer behartigenswaardig waren de slotzinnen van die avond: ‘Zijn wij ervan overtuigd dat zij (lutheranen) door Jezus Christus te weten komen wie God is? Dat zij alleen uit genade willen leven? Dat zij gelovig vertrouwen op God en dat zij de traditie minder belangrijk vinden dan de Bijbel?’. Een mooie start van om met deze vragen in ons hoofd het herdenkingsjaar 2017 in te gaan.

Dertig jaar restauratie Luthers Hofje

Op 24 mei 2012 is het precies 30 jaar geleden dat de restauratie van het Lutherse Hofje, het hofje direct naast het kerkgebouw, feestelijk werd afgesloten met een bijeenkomst in de Lutherse kerk. Vanaf de buitenpreekstoel in het prachtig gerestaureerde hofje spraken vervolgens voorzitter van de kerkenraad Joop Metz en dominee Hallewas de genodigden toe. Een gevelsteen, gemetseld in de muur tussen de twee huisjes die tegen de kerk leunen, werd daarna onthuld.

In het voorjaar van 1981 kwam het groene licht voor de restauratie van het Lutherse Hofje. Het was in Haarlem het eerste hofje dat gerestaureerd werd. Om de financieën rond te krijgen werden er niet alleen subsidies ontvangen, maar moesten er ook enkele panden in de Magdalenastraat worden verkocht.

Er gingen heel wat besprekingen aan vooraf met de afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Haarlem en uiteraard er moest een tijdelijke oplossing gevonden worden voor de huisvesting van de oude bewoonsters. Er stond al een aantal huisjes leeg, waar inmiddels krakers in getrokken waren. Maar ook dat probleem werd naar tevredenheid en in goed overleg opgelost.

De belangrijkste verandering in het hofje was dat er van de negen voormalige hofjeswoningen vijf nieuwe huisjes gemaakt werden, compleet met douche en centrale verwarming. De woonomstandigheden werden aangepast aan de eisen van de tijd, terwijl de sfeer van het hofje hetzelfde moest blijven. In 1987 werd er naast de oorspronkelijke stichting een exploitatiestichting opgericht. Onlangs zijn de twee stichtingen weer in elkaar geschoven. We hopen dat Stichting het Lutherse Hofje nog heel lang en in de geest van haar oorspronkelijke doelstellingen mag blijven bestaan!

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)