Monumentendagen 8 en 9 september

Het landelijke thema van de Open Monumentendagen dit jaar is ‘In Europa’. De Lutherse Kerk is zowel op zaterdag als op zondag open voor bezoekers. Er is een kerkcafé, met – bij goed weer – een terras op het kerkplein. In de Lurtherse kerk krijgt u de mogelijkheid om een van de oudste schuilkerken van Nederland te bezoeken. De gastheren en vrouwen zullen klaar staan om over de Lutherse Gemeente en de kerk te vertellen. Er wordt koffie geschonken met zelf gebakken taart en koek er bij op het gezellige plein, waar geen auto’s geparkeerd staan. Gedurende het hele weekend treden er koren op.

Openingstijden Lutherse Kerk

 • Zaterdag 8 september: 10-18 uur
 • Zondag 9 september: 10:30 uur Kerkdienst, van harte welkom om de kerk ‘in actie’ mee te maken
 • Zondag 9 september: 12-17 uur

Korenlint

Ook dit jaar is de Lutherse Kerk weer een van de locaties van het Korenlint. Een aantal keer treedt een koor op:

Lutherse Kerk op zaterdag 8 september

 • 13.00 uur: Haarlems Kleinkoor
 • 13.40 uur: Amsterdamse Gouwe Ouwe
 • 14.20 uur: Popkoor Haarlem Nocturne
 • 15.00 uur: Ensemble Chubritsa
 • 15.40 uur: Popkoor Puurzang en zo

Lutherse kerk op zondag 9 september

 • 13.20 uur: Whale City Sound
 • 14:00 uur: Amstel Rivers Singers
 • 14:40 uur: Fulco’s Regionaal Mannenkoor
 • 15.20 uur: COV Excelsior Leiderdorp

Sietse van Kammen 25 jaar predikant

Op zondag 18 februari 2018 hebben we in een feestelijke dienst aandacht geschonken aan het 25-jarig predikantschap van dominee Sietse van Kammen. Sietse werd als predikant geordineerd op 7 februari 1993 in de Lutherse kerk te Leeuwarden. Slechts twee jaar daarna, op 5 september 1995, werd hij door ds. Ilona Fritz ingezegend in de Lutherse kerk in Haarlem. Er is heel wat de revue gepasseerd in de 23 jaren die volgden. Er is gedoopt, huwelijken zijn ingezegend en er werd afscheid genomen van dierbare gemeenteleden.

Bij zijn aanstelling in1995 werd Sietse tevens huispredikant van verzorgingshuis Vitae Vesper, waar hij de twee wekelijkse kapeldiensten verzorgde en aandacht schonk aan bewoners die daar prijs op stelden en hun hart bij hem uit konden storten. Het management had voor die bezoekjes vaste uren gereserveerd maar Sietse kwam en ging wanneer hij gelegenheid had. Dat tegen de zin van het hoofd verzorging in, die verhaal kwam halen bij het bestuur. In 2005 sloot het huis en Sietses rol was daar uitgespeeld. Volgens mij heeft hij er dierbare uurtjes doorgebracht en veel levenslessen van de oude lieden meegekregen. Heel veel keren ook afscheid moeten nemen van mensen die hem dierbaar waren geworden.

Zwanengekte

Toen Sietse als jonge vrijgezelle predikant in Haarlem kwam ging hij in Schalkwijk wonen in een appartement vlakbij mevrouw Toot Peters, een trouw gemeentelid dat hem een beetje in de gaten hield en waar hij zijn verhaal kwijt kon. Meteen al het tweede weekend van zijn predikantschap in 1995 waren er de Open Monumentendagen met een NCRV kerkenpad, waar heel veel mensen op af kwamen. Dat er op TV een preview gegeven werd van de wandeling waarin de Lutherzwanen aan het hek en de muur groot in beeld kwamen, had tot gevolg dat er ’s nachts een van de zwanen gestolen werd. De schilder adviseerde dat er nieuwe zwanen gemaakt moesten worden en die beslissing leidde er toe dat tientallen Haarlemmers zo’n zwaan aan hun muur wilden. Uiteindelijk werd de zwanenverkoop een prachtig project voor de fondswerving voor het te restaureren Strobelorgel en werden er uiteindelijk 385 zwanen verkocht!

Met alle middelen probeerde een aantal gemeenteleden het benodigde kapitaal bijeen te garen voor het orgel en die zwanen brachten heel wat op! Maar er was meer nodig. Sietse moest verduren, dat hij, staande op de preekstoel het uitzicht had over een gaanderij hoog opgetast met ingebrachte bazaarspullen. Een strijkplank, stapels pannen grote dozen stapels boeken en allerlei onduidelijkheden. Het openen van de bazaar was geen probleem maar die rommel…. Gelukkig voor hem kon de gaanderij niet meer als opslag gebruikt worden toen het orgel gedemonteerd werd en uiteindelijk als een phoenix uit de as van het verleden oprees. Op 1 april 2001 was het zover en mocht Sietse als openingshandeling uit handen van Sipko Plat, de voorzitter van het Orgelcomité, een van de oude orgelpijpen in ontvangst nemen. Het orgel speelde wonderschoon en bazaars werden er gelukkig niet meer georganiseerd! Het uitzicht was weer schoon.

Fusies en nieuwe impulsen

Als het getij verloopt moeten de bakens verzet worden en dat is een onontkoombaar proces. 1997 Was ook zo’n jaar van het nemen van beslissingen en het houden van extra vergaderingen. De Evangelisch-Lutherse Gemeente in Beverwijk aan de Koningstraat en de Gemeente in Haarlem fuseerden. Vanaf dat moment werd de gemeente Evangelisch- Lutherse Gemeente Haarlem-Beverwijk. Een aantal kerkdiensten, steeds de vijfde zondag van de maand, werd vanaf dat fusiegebeuren in Beverwijk gehouden. Het werden er steeds minder, totdat de laatste dienst gehouden werd op zondag 30 juni 2013. Sietse van Kammen leidde deze laatste dienst en samen met voorzitter Karel ten Broecke van de kerkenraad sloot Sietse van Kammen definitief de deur van ‘De Wijcker Swaen’.

Het kerkelijk leven in Haarlem kreeg hierdoor nieuwe impulsen, de kerkenraad werd versterkt en het pastorale bezoekwerk werd uitgebreid tot ver boven het Noordzeekanaal. Ouderenpastor Piet Windhorst werd in 2001 als bezoldigd pastor voor 3 jaar aangesteld, toen Sietse voorzitter van de Lutherse synode werd en geen tijd meer had voor het pastoraat. Piet Windhorst bleef en blijft dit vrijwillig doen in het uitgestrekte gebied van Noord- en Zuid-Kennemerland, inclusief het gebied van Hoofddorp.

De kerk werd steeds meer een ontmoetingscentrum, waar behalve de zondagse diensten het gemeenteleven door de week volop aandacht kreeg. Huiskamerkringen, het leerhuis en diverse gespreksgroepjes die onder leiding van de predikant de Bijbel verkenden of andere onderwerpen aansneden. Sietse richtte bovendien zijn aandacht op andere zaken, zoals de verkennende vergaderingen in Amsterdam om te onderzoeken of een fusie mogelijk zou kunnen zijn.

Uiteindelijk werd op 6 oktober 2012 de fusie tussen de Lutherse gemeente van Amsterdam en die van Haarlem-Beverwijk bekrachtigd en nu, jaren later, is het nog hard werken om met teruglopende mankracht, om op een goede manier te blijven besturen.

Renovaties

Onze predikant maakte heel wat renovaties en restauraties mee. In 2003 begon een kostbare opknapbeurt in de consistorieruimte die in vier zomermaanden, waarin de kachel niet gestookt hoefde te worden, z’n beslag kreeg. De oude naampanelen werden vakkundig gereinigd en teruggeplaatst.

Ook 2011, 12 en 13 waren jaren van restaureren. Er moest veel gebeuren. Van binnen en buiten werd het kerkgebouw aangepakt. Dak, toren, goten werden als nieuw. Een verwarmingssysteem werd aangelegd en de elektriciteit gemoderniseerd. Een enorme ruimtewinst was de beslissing om een vaste trap te plaatsten en zo de zolders te kunnen benutten. Daar kunnen nu de bazaarspullen worden opgeslagen. Want de bazaar is nieuw leven ingeblazen!

Nieuw liedboek

Sietse heeft ervaren dat hij in de loop van de jaren veel geliefde gemeenteleden heeft moeten begraven. Er is meermalen gedoopt en getrouwd, uitstapjes met de jeugd gemaakt en kerstspelen opgevoerd. Op 25 mei 2013 werd het nieuwe liedboek der kerken geïntroduceerd. Nieuwe liederen moeten aangeleerd worden en Sietses favoriete lied uit deze nieuwe bundel is lied 253:

De zon daalt in de zee
De duisternis valt in
Ik loof de goede God
Hij geeft mij dag en nacht
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.
Laat dagen in de nacht
Waar wanhoop heerst en dood
geloof en hoop op U
U hebt uw schepping lief
U hebt uw schepping innig lief
Kom, nacht, en troost ons zacht
Kom, God, genees ons hart
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond
Heel, Vader, ook de diepste wond.

Najaar 2014 ziet de Nieuwe Bijbelvertaling het licht. Deze nieuwe vertaling die op de lezenaar ligt, werd geschonken door het gemeentelid Frans Hille. In 25 jaar is veel van wat het leven te bieden heeft langs gekomen en in dankbaarheid kunnen we samen met Sietse van Kammen omkijken en genieten van dit jubileum en hopen dat de toekomst nog mooie momenten voor onze predikant Sietse en de Lutherse Gemeente in petto heeft.

Op pad met Luther in Haarlem

Het jaar 2017 is een herdenkingsjaar voor 500 jaar Reformatie. Allerlei activiteiten in binnen- en buitenland zullen de revue passeren. Ook in Haarlem willen wij, de werkgroep 500 jaar Reformatie van de Raad van Kerken Haarlem, hierbij stilstaan. Eén van de activiteiten die we organiseren is een oecumenische gesprekskring. We hopen dat protestanten en rooms-katholieken, en misschien wel mensen van buiten de kerk, met elkaar in gesprek gaan over thema’s uit de Reformatie en hoe wij daar nu tegenaan kijken. We doen dat aan de hand van een boekje met de titel Onder protest dat in januari bij uitgeverij Boekencentrum zal verschijnen.

De bijeenkomsten worden geleid door dr. Kick Bras, emeritus predikant en onderzoeker op het gebied van spiritualiteit. U kunt u bij hem opgeven via email: kickbras@hetnet.nl.  Het boekje dient u zelf aan te schaffen. Verdere kosten zijn er niet. Het is de bedoeling dat u aan alle bijeenkomsten deelneemt.

Data

De bijeenkomsten worden steeds gehouden van 20.00 tot 21.30 uur. De eerste bijeenkomst wordt gehouden in de Immanuëlkerk, Van Egmondstraat 7, Haarlem. De laatste bijeenkomst in de Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem. De overige bijeenkomsten rouleren langs kerken van de deelnemers. Op deze manier leren we ook elkaars kerken een beetje kennen.  De kring gaat door bij minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. Per gemeente/parochie kunnen er maximaal 2 mensen deelnemen. Zo hopen we dat zoveel mogelijk kerken hierbij betrokken worden.

 • 26 januari 2017: De vernieuwende kracht van het evangelie. Locatie: Immanuëlkerk, Van Egmondstraat 7, Haarlem
 • 23 februari 2017: Hoe goed moet je zijn?
 • 30 maart 2017:  Vrouwen van het Protestantisme
 • 20 april 2017: Protestantse spiritualiteit
 • 18 mei 2017: Protestantse Kerklied. Locatie: Lutherse Kerk Haarlem, Witte Herenstraat 22, Haarlem

 

Deze website gebruikt cookies Info »

Europese wetgeving verlangt dat de volgende informatie aan u kenbaar wordt gemaakt:

Deze website maakt standaard gebruik van cookies om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door op 'Accepteer' te klikken of deze site verder te bekijken stemt u daarmee in. Stemt u niet in, verander dan de cookie-instellingen van uw browser.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluit (close)