ANBI_logo1-279x210

Een kerkgenootschap is per definitie een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften, die u aan uw kerk doet, voor u in beginsel aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Niet alleen de giften aan de kerk, maar ook die aan de diaconie van die kerk zijn fiscaal aftrekbaar.Voor onze kerk zijn dat respectievelijk (klik door voor de ANBI-gegevens):

Daarnaast bestaan er natuurlijk nog veel meer instellingen, waarop die aftrekbaarheid van giften van toepassing is. Vanuit het Brandpunt Haarlem van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam zijn in de loop van vele jaren de volgende Algemeen Nut Beogende Instellingen min of meer ontstaan of er op één of andere manier in meer of mindere mate mee verbonden.

Het gaat bij ons om de volgende stichtingen: